X
تبلیغات
دانلود مقالات , پایان نامه ها

دانلود مقالات , پایان نامه ها

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری :بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته .

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده مدیریت، گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حسابداری

عنوان:

بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
یکی از مباحثی که در ادبیات مالی مورد تحقیق و بحث و بررسی قرار گرفته است بررسی رابطه بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیار نقدشوندگی سهام و ساختار سرمایه می باشد در این تحقیق اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان متغیر مستقل واهرم مالی به عنوان وابسته و شاخص نرخ بدهی، هزینه تحقیق و توسعه/ارزش دفتری دارایی،هزینه استهلاک/ ارزش دفتری دارایی، ارزش بازار دارایی/ ارزش دفتری دارایی ، سودآوری، میانگین قیمت سهام واندازه شرکت به عنوان متغیر کنترل در نظر گرفته شد در راستای این هدف ۱۹۶ شرکت از جامعه آماری که اطلاعات مورد نیاز برای دوره ۷ساله مورد تحقیق ۸۱-۸۷ در مورد آنها قابل دسترس بود انتخاب گردید برای آزمون فرضیه تحقیق از روش داده های ترکیبی (مدل اثر ثابت) به روش پنل استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که ارتباط مثبت و بی معنی بین میزان نقدشوندگی سهام و ساختار سرمایه شرکت ها وجود دارد وهمچنین سودآوری و ارزش بازار دارایی/ ارزش دفتری دارایی بر این رابطه موثر است و نتایج این تحقیق میتواند مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس را جهت تصمیم گیری در رابطه با ساختار سرمایه بهینه یاری رساند.
واژه گان کلیدی:نقدشوندگی،شکاف پیشنهاد قیمتی بین خرید و فروش،ساختار سرمایه
مقدمه:
مطالعات بر روی شاخص های نقدشوندگی در اوایل قرن ۲۰ میلادی شروع شد از همان ابتدا این عامل توجه بازارهای مالی را جلب کرد دارایی نقد شونده تلقی می شود که در زمان کوتاه بدون ایجاد ضرر معامله شود منظور از نقدشوندگی صرفاً سهولت در خرید و فروش دارایی مورد نظر و سرعت تبدیل سرمایه گذاری یا دارایی ها به وجه نقد است(خرمدین و یحیی زاده فر ،۱۳۸۷، ۱۰۲) از عوامل مربوط به نقدشوندگی بازار سهام می توان به اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام اشاره کرد که به عنوان مهمترین عامل تاثیرگذار بر نقدشوندگی معرفی شده( فانگ و همکاران [۱]،۲۰۰۹، ۵) چن و همکاران [۲] (۲۰۰۷) به طوری که میزان این شکاف تا حدود زیادی میزان نقدشوندگی را تعیین می کند قیمتی را که یک معامله گربرای خرید اوراق بهادار پیشنهاد می کند را قیمت پیشنهادی خرید و قیمتی که برای فروش اوراق بهادار پیشنهاد می شود را قیمت پیشنهادی فروش اوراق بهادار می گویند اختلاف بین این دو قیمت پیشنهادی نیز اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش اوراق بهادار نامیده می شود. نقدشوندگی از طریق مبادلات سهام ، هزینه معاملات سرمایه ای را کمتر کرده و شکاف پیشنهاد قیمتی خریدار و فروشنده را باریکتر می نماید علیرغم وجود این رابطه، محققین بر جهت تاثیر نقدشوندگی و عوامل مربوط به آن برساختار سرمایه شرکت ابهام دارند.
نظام ساختارسرمایه شرکتها به دنبال استقرار چارچوبی مدون و مکانیزم های مناسب برای برقراری رابطه ای متعادل میان منابع تامین مالی جهت اجرای پروژه های خود می باشند.تا ثروت سهامداران را به حداکثر برسانند. بنابراین بررسی عوامل موثر بر ساختار سرمایه از اهمیت خاصی برخوردار است.
۱-۱ مقدمه
سرمایه گذاران در پی آنند تا در اقلامی از دارایی های ممکن سرمایه گذاری کنند که مشخصات زیر را دارا باشند ۱-بیشترین بازده ۲-کمترین ریسک ۳- بیشترین قدرت نقدشوندگی
قدرت نقدشوندگی به معنای پر معامله بودن آن در بازار معاملات بورس می باشد به طوری که آمیهود[۳] (۲۰۰۲) قدرت نقدشوندگی را به عنوان شاخصی همانند شاخص ریسک معرفی کرده است و بیان می دارد هرچه قابلیت نقدشوندگی یک سهم کمتر باشد آن سهم برای سرمایه گذاران جذابیت کمتری خواهد داشت مگر آنکه بازده بیشتری عاید دارنده آن کند (یحیی زاده فر و خرمدین ،۱۳۸۷، ۱۰۲). هدف از سرمایه گذاری قبل از هر چیزی افزایش ارزش و یا حداقل حفاظت از دارایی مالی است لذا به نظر می رسد ارزیابی عملکرد پرتفوی برای سرمایه گذاران از لحاظ نقدشوندگی مهم است خواه یک فرد به صورت انفرادی پرتفوی خود را بررسی نماید و یا اینکه پرتفوی یک شرکت سرمایه گذاری را بررسی کند.
یکی از روش هایی که برای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران به کار گرفته می شود گزینش مناسب از منابع اصلی تامین مالی است که در آن ترکیب منابع مالی با خصوصیاتی همچون هزینه سرمایه اندک و نرخ بازده بیشتری را تحصیل کند، ساختار سرمایه ای که ارزش شرکت را افزایش دهد یا هزینه کلی سرمایه را به حداقل رساند ساختار سرمایه بهینه شرکت است و این ساختار سرمایه بهینه ترکیبی از بدهی و سهام است و در مواقعی که سهام از نقدشوندگی بالا برخوردار است هزینه حقوق صاحبان سهام کاهش پیدا می کند و شرکتهایی که نقدشوندگی سهامشان بالاست تمایل دارند که اهرم مالی پایین تری داشته باشند (ساندرا مرتال ومارک لیپسون[۴]، ۲۰۰۹،۶۱۱) در فضا ساختار سرمایه(به خصوص در موارد عدم تقارن اطلاعاتی) ترجیح داده می شود که تامین مالی از منابع داخلی صورت گیرد و نسبتا تامین مالیشان از طریق سهام انجام می گیرد.
تعداد صفحه :۱۰۲
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

***

----

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

موضوع :
برچسب ها : ,

+ نوشته شده در 1397/8/5ساعت 16:38 توسط مدیر سایت پایان نامه | تعداد بازديد :7 |

دانلود پایان نامه حقوق :بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی

دانشکدۀ علوم انسانی و حقوق

 

پایان نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد در رشتۀ حقوق

گرایش خصوصی

 

عنوان:

بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی

 

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر  

 

تابستان ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                     صفحه

چکیده

مقدمه

فصل اول-کلیات و مفاهیم.

بخش اول-کلیات راجع به مسئولیت مدنی.

مبحث اول-تعریف لغوی مسئولیت.

مبحث دوم-مفهوم مسئولیت مدنی.

مبحث سوم- خاستگاه تاریخی مسئولیت مدنی.

مبحث چهارم- مبانی نظری مسئولیت مدنی.

گفتار اول-نظریه تقصیر.

بند اول- تقصیر مدنی.

بند دوم-تقصیر کیفری.

گفتار دوم- نظریه مسئولیت بدون تقصیر.

گفتار سوم- مبانی فقهی مسئولیت مدنی..

بند اول- اتلاف.

بند دوم-تسبیب.

بند سوم- تسبیب در رویه قضایی.

بند چهارم-  لاضرر.

بند پنجم- قاعده من له غرم فعلیه الغرم.

بخش دوم-تعاریف و مفاهیم راجع به وسائل نقلیه.

مبحث اول-مفهوم وسیله نقلیه.

مبحث دوم-مفهوم وسائل موتوری.

مبحث سوم-تاریخچه مربوط به وسیله نقلیه موتوری زمینی.

بخش سوم-تصادم و شرایط آن.

مبحث اول-ماهیت حقوقی تصادم.

مبحث دوم-نقش وسیله نقلیه در ایجاد خسارت.

مبحث سوم-میزان مسئولیت متصادمین.

مبحث چهارم- شرایط تصادم.

مبحث پنجم-مقایسه تصادم با حوادث مشابه.

بخش چهارم-مفهوم شناسی دارنده وسیله نقلیه.

مبحث اول-مالک وسیله نقلیه.

گفتار اول-تعریف مالکیت.

بند اول-مالک رسمی.

بند دوم-مالک عادی.

فصل دوم-بررسی مبانی مسئولیت دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی.

بخش اول- تعریف و مفهوم مبانی.

بخش دوم-فرض تقصیر.

مبحث اول-نقش تقصیر در حوادث رانندگی.

مبحث دوم-تصادم بدون تقصیر.

مبحث سوم-تصادم در نتیجه تقصیر یکی از دو راننده.

مبحث چهارم-تصادم در نتیجه تقصیر هر دو طرف.

بخش سوم-کاربرد قاعده تسبیب در حوادث رانندگی.

مبحث اول-انتساب در تسبیب.

مبحث دوم-نظریه ایجاد خطر.

بخش چهارم-مبنای مسئولیت از منظر قانون موضوعه.

مبحث اول-مبنای مسئولیت در قانون مسئولیت مدنی.

گفتار اول-قانون مدنی.

گفتار دوم-مبنای مسئولیت در قواعد خاص.

گفتار سوم-مبنای مسئولیت  از قانون مسئولیت مدنی تا قانون ۱۳۴۷.

مبحث دوم-مبنای مسئولیت  از قانون مجازات اسلامی تا اصلاحیه ۱۳۸۷ قانون بیمه اجباری..

گفتار اول-قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو.

گفتار دوم-اوصاف و احکام مسئولیت دارنده.

گفتار سوم-مبنای مسئولیت ناشی از تولید و عرضه و تعمیر.

فصل سوم -ارکان مسئولیت دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی.

بخش اول-فعل زیانبار.

مبحث اول-ضرر.

مبحث دوم-شرایط ضرر قابل جبران.

گفتار اول-مسلم بودن.

گفتار دوم-مستقیم بودن.

گفتار سوم-قابل پیش بینی بودن ضرر.

بخش دوم-پرداخت خسارت.

مبحث اول-رویه قضایی در مورد پرداخت خسارت.

مبحث دوم-افزایش نقش دولت (ترمیم نقص نظریه تقصیر در خصوص وسائل نقلیه موتوری زمینی).

گفتار اول-استفاده از سازوکار بیمه.

گفتار دوم-بیمه مسئولیت...

گفتار سوم-الزام به قبول تعهدات...

بخش سوم-قلمرو اجرای قانون بیمه اجباری.

مبحث اول-مفهوم  دارنده.

گفتار اول- مفهوم عمومی دارنده.

گفتار دوم- دارنده در رویه قضایی.

بخش چهارم-تاثیر عوامل بیرونی در رابطه سببیت و مسئولیت دارنده.

مبحث اول-قوه قاهره.

مبحث دوم- قوه قاهره از منظر رویه قضایی..

مبحث سوم-نقش قوه قاهره  در نفی مسوولیت.

مبحث چهارم-موضع قانونگذار نسبت به قوه قاهره.

مبحث پنجم-برتری نسبی قانون بر قرارداد.

نتیجه گیری و پیشنهاد ها.

فهرست منابع و ماخذ.

 

فهرست علائم اختصاری

قانون اصلاحی بیمه اجباری مسئولیت ق.ا.ب.ا.م

قانون ایمنی راه ها و راه آهن ق.ا.ر.و.ر.

قانون آیین دادرسی کیفری ق.آ.د.ک

قانون آیین دادرسی مدنی ق.آ.د.م

قانون بیمه اجباری دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی ق.م.م.د.و

قانون دیات ق.د.

قانون مجازات اسلامی ق.م.ا

قانون مدنی  ق.م

قانون مسئولیت مدنی. ق.م.م.

 

چکیده

مسئولیت ناشی از تصادم وسیله نقلیه موتوری زمینی با تاکید بر قانون بیمه اجباری وسائل نقلیه موتوری زمینی اصلاحیه  ۱۳۸۷ موضوعی است که در این پایان نامه مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. از این رو نگارنده با تبیین توصیفی و تحلیلی موضوع درصدد بررسی این موضوع از حیث قانون و رویه قضایی است. با توجه به آنکه بیشتر نظام های مهم حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از وسائل نقلیه موتوری زمینی را به موجب قوانین خاص و مبتنی بر نظریه خطر دانسته اند نظام حقوقی ایران نیز تقریبا از نیم قرن گذشته تا به امروز شاهد تحولاتی در این زمینه بوده است. بیشتر این تحولات در راستای جبران خسارت های عمومی از شهروندانی است که در معرض تهدید های مکانیکی ناشی از این وسائل قرار گرفته اند. با توجه به آنکه نظریه تقصیر به تنهایی نمی تواند پاسخگوی نیازهای جامعه صنعتی باشد بیشتر گرایش ها به سمت نظریه خطر پیش رفته است. در این پایان نامه با روش توصفی تحلیلی درصدد تبیین این موضوع در حقوق ایران خواهیم بود. از سوی دیگر با ورود همگانی و اجباری شدن بیمه برخی سخن از حذف مسئولیت مدنی رانده اند که در جای خود قابل تامل می باشد. در هر صورت توسعه سازوکارهای جبران خسارت در پرتو قوانین مدرن و انسان مدار می تواند سرآغاز حرکت به سوی یک نظام پاسخگو در زمینه مسئولیت مدنی در رابطه با خطرات ناشی از وسائل نقلیه موتوری زمینی باشد. در این پایان نامه تاکید نگارنده در مجموع بر شفاف سازی هر چه بیشتر این سازوکارها بوده است.

واژگان کلیدی: وسائل نقلیه، مسئولیت مدنی، جبران خسارت، تقصیر، خطر

 

 

مقدمه

۱-بیان مسئله

هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت زیان دیده است نه مجازات شخص مسئول، متأسفانه در حقوق ایران، قواعد مسئولیت مدنی، نه تنها متناسب با فعالیتهای جامعه ی ماشینی و تحولات روابط اجتماعی نبوده بلکه اصولا رویه ی قضایی در برخورد با مسائل مسئولیت مدنی، چنان عمل می کند که گویا قانون مسئولیت مدنی، قانونی منسوخ یا حداقل متروک است در حالی که در اکثر کشورهای پیشرفته، اهمیت عملی قواعد مسئولیت مدنی بیش از پیش آشکار شده و قانونگذاری در این کشورها به یاری رویه قضایی و عقاید علمای حقوق در تدوین  مقررات پویا و نوین گامهای بلندی برداشتهاند.

در ابتدا نظام حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از این وسایل تابع قواعد سنتی اثبات تقصیر بود و پیچیدگی خاصی نداشت؛ اما رشد روزافزون این وسائل و استفاده بی رویه از آنها موجب بروز حوادث پیچیده ای شد که قواعد سنتی پاسخگوی آنها نبود. توسل به قواعد سنتی موجب عدم امکان اثبات تقصیر و بدون جبران ماندن بسیاری از خسارات زیان دیدگان می شد. همین امر نظام های مختلف را به فکر چاره ای تازه سوق داد. در این راستا برخی کشورها به نفع قربانیان این حوادث برای دارندگان وسائل نقلیه مسئولیت خاص ایجاد کردند و برخی نیز با روی آوردن به مسئولیت جمعی با حمایتهای مالی ویژه خصوصاً بیمه اجباری، جبران خسارت زیان دیدگان راتضمین نموده اند. اما نیازهای مشترک موجب شد این نظام ها با وجود تفاوتهایی که در شیوه و مبانی مسئولیت با هم دارند به راه حل های چنان یکسانی برسند که حقوقدانان هر یک از آنها را از مطالعه کتابهای حقوقی نظام دیگر احساس بیگانگی نکنند.

همچنین باتوجه به اینکه امروزه وسایل نقیله ی موتوری زمینی در حمل و نقل نقش عمده ای داشته و روز به روز گسترش مییابد و به موازات این گسترش تصادفات ناشی از آن رو به افزایش است و منجر به خسارات هنگفت مالی و جانی میگردد، از این رو بخش عمده از دعاوی مطالبه خسارت و دعاوی کیفری مربوط به حوادث ناشی از وسائط نقلیه بوده و آراء صادره توسط مراجع قضایی مبتنی بر نظریات کارشناسان تصادفات راهنمایی و رانندگی میباشد، لذا تجزیه و تحلیل سوانح رانندگی از نظر حقوقی به انضمام اطلاعات فنی و کارشناسی به کارشناسان امکان ارائه نظریات دقیق و منطبق با مبانی قانونی، مسئولیت را فراهم آورده و مانع اعمال سلایق شخصی می گردد. مسئولیت در سوانح رانندگی به دو دسته کیفری و مدنی تقسیم می گردد. مقررات مسئولیت کیفری در این مورد در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان جرائم ناشی از تخلفات رانندگی (مواد ۷۱۴ الی ۷۲۵) پیش بینی و تصویب گردیده است ولی تاکنون مقرراتی واحد تحت عنوان مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات رانندگی وضع نگرددیده است. هر چند در این مورد، موادی به صورت پراکنده  در قوانین مختلف از جمله، بیمه ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون ایمنی راهها و راهآهن و قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم وجود دارد. لذا برای بررسی و مطالعه مسئولیت مدنی در این زمینه باید از قواعد عمومی مسئولیت کمک گرفت. با توجه به اینکه برقراری و ایجاد نظامی عادلانه و منطقی حاکم، بر مسئولیت مدنی در این مورد می تواند در اصلاح رفتار رانندگان و نهادهای مسئول و کلیه اشخاص مرتبط تأثیر زیادی داشته و نقش بازدارنده ایفا نماید و از به هدر رفتن سرمایههای انسانی و مالی کشور جلوگیری نماید. این نظم منطقی صرفا از راه تعیین و تفسیر صحیح ضوابط و معیارهای قانونی و پیشنهادات اصلاحی مقدور و ممکن میباشد. همچنین لازم است مقررات حقوقی در خصوص تعیین روابط ایجاد کننده خسارت و زیاندیده در این مورد بیش از پیش متحول گردد و حقوقدانان نیز به دنبال راه حلهای جامع، پیشگیرانه و منصفانه برای تعیین مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی باشند.

۲-اهداف تحقیق

اهداف این پژوهش را می توان به دو دسته اهداف عملی و نظری تقسیم بندی کرد. از حیث نظری توسعه علمی موضوع هدف اصلی آن است و از حیث عملی بررسی مسئولیت مدنی جبران خسارت در مورد واسائل نقلیه موتوری زمینی مد نظر می باشد. با توجه به مراتب فوق و نقشی که وسائل نقلیه موتوری زمینی در جامعه دارد و با عنایت به زیان های ناشی از آن، در این تحقیق تلاش شده تا با تجزیه و تحلیل مقررات مختلف به ویژه قانون اصلاح قانون بیمه اجباری برای پرسشهای مطرح شده پاسخ مناسبی ارائه شود تا زوایای مسئولیت دارنده وسیله نقلیه شناسایی شود تا به مقصود اصلی که ترغیب دارندگان آنها به مراقبت از وسائل خود و تضمین جبران خسارت وارد بر ثالث در اثر کنش این وسایل و در نهایت کاهش خسارات ناشی از فعالیت این گونه وسائل دارند نائل شویم.

۳-روش تحقیق

روش پژوهش به صورت کتابخانه ای و استفاده از منابع موجود نوشته از جمله کتابها، مقالات، پایان نامه­ها و ... می باشد. همچنین در صورت نیاز از منابع معتبر اینترنتی نیز بهره خواهیم برد. نوع روش تحقیق به صورت استقرایی است. بدین صورت که از مطالب و دسته بندی جزیی به نتیجه نهایی خواهیم رسید.

در این روش پس از پلان بندی کامل موضوع تحقیق و در واقع ارائه پلان پیشنهادی نمای کلی تحقیق را مشخص می سازیم. پس از آن با رجوع به منابع مختلف درصدد کامل سازی پلان مزبور خواهیم بود. جمع بندی مطالب از طریق طبقه بندی در فیش های فرم کتابخانه ای و یا با جمع آوری در فایل های کامپیوتری انجام خواهد شد. از آنجا که موضوع به مقوله­های گوناگون علوم انسانی مربوط است حجم و دامنه منابع متنوع و متکثر خواهد بود. بنابراین باید برای یکسان سازی و ارتباط موضوعی مطالب با یکدیگر از تحلیل های شخصی نیز استفاده گردد.

۴-ضرورت تحقیق

اهمیت وسائل نقلیه موتوری زمینی و به ویژه نقشی که در زندگی بشر و تحول آن داشته اند بر کسی پوشیده نیست. اما با وجود تمام مزایایی که این وسائل در زندگی بشر داشته اند، پیامدهای ناگواری  نیز برای انسان به همراه داشته اند. به طوری که حوادث ناشی از این وسائل در زمره سرگرمی های اسفبار زندگی انسان قرار گرفته و یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر در سطح جهانی به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته مانند ایران است.

۵- سوال های تحقیق

۱-اساس مسئولیت مالک در مورد وسائل نقلیه موتوری زمینی چیست؟

۲-خسارت ها در مورد وسائل نقلیه موتوری زمینی شامل چه مواردی می شود.؟

۶- فرضیه های تحقیق

۱-مسئولیت مالک به خاطر سلطه ای است که بر مال دارد و به طور معمول مالک در مال خود سلطه دارد و اوست که باید در انتفاع از وسیله نقلیه احتیاط کند و به دیگران ضرر نرساند.

۲-منظور از خسارت در تصادف اتومبیل، خسارت مالی و جانی است و گویا خسارت معنوی هم شامل این خسارت ها می شود.

۷-سوابق تحقیق

در خصوص این موضوع در کتاب های  مختلف تحقیقاتی انجام شده است ولی بیشتر موارد مورد پژوهش به صورت مقاله بوده که پس از تصویب قانون جدید به نقد و بررسی موضوع پرداخته شده است. نویسندگان حقوقی بیشتر در کتاب هایی که در مورد مسئولیت مدنی نوشته اند صفحاتی را به مسئولیت مدنی ناشی از حوادث وسائل نقلیه اختصاص داده اند و بعضی از نویسندگان به تفصیل در این زمینه بحث کرده اند و بعضی فقط اشاره ای به این نوع از مسئولیت کرده اند.

برای مثال آقای حمید بهرامی احمدی در کتاب مسئولیت مدنی خود مبحثی مختصر در حدود ده صفحه را به این موضوع اختصاص داده اند. پس مطالب طرح شده جامع و مانع به نظر نمی رسند. آقای دکتر غلامعلی زاده در کتاب مسئولیت مدنی ناشی از سوانح رانندگی به موضوع از حیث حقوق تطبیقی بیشتر نظر داشته و موانع آن را از منظر حقوق داخلی کمتر مورد بررسی قرار داده اند. همچنین آقای بختیار عباسلو به لایحه پرداخته زیرا در زمان نگارش کتاب ایشان هنوز متن قانون به تصویب نرسیده بود. پس به نظر می رسد تحقیقات انجام شده کافی به نظر نمی رسد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :۱۲۵

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

موضوع :
برچسب ها : ,

+ نوشته شده در 1397/8/5ساعت 16:34 توسط مدیر سایت پایان نامه | تعداد بازديد :6 |

پایان نامه ارشد برق الکترونیک: بهبود کیفیت از طریق ویژگی های استخراج شده

با عنوان : بهبود کیفیت از طریق ویژگی های استخراج شده و کنتراست در تصاویر ماموگرافی به کمک ویولت

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

 

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
“M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی برق - الکترونیک
عنوان :
بهبود کیفیت از طر یق ویژگیهای استخراج شده و کنتراست در تصاویر ماموگرافی به کمک ویولت

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
یکی از مهمترین و مؤثرترین راههای تشخیص سرطان پستان بخصوص در مراحل اولیه بیماری، ماموگرافی میباشد. آمار نشان میدهد که در رده سنی ۱۵ - ۵۴ سال بانوان، سرطان پستان نسبت به سایر انواع سرطان بیشترین تعداد قربانی را میگیرد. مسأله، زمانی مهمتر جلوه میکند که بدانیم در رده سنی ۳۵ - ۵۴ سال مهمترین علت مرگ و میر زنان سرطان پستان میباشد. یکی از مؤثرترین راههای مبارزه با این بیماری، تشخیص آن در مراحل اولیه پیدایش است.
در سالیان اخیر، متخصصین و محققین در زمینۀ پردازش سیگنال روشهای کارآمدی جهت ارائه چند دقتی و تحلیل سیگنالها مبتنی بر ویولت ارائه نمودهاند که بر خلاف تبدیل معمول فوریه، اطلاعات را به حوزه زمان  فرکانس نگاشت میکند و قادر به تغییر دقت زمانی و فرکانسی در مقابل یکدیگر است. از این رو ابزاری مناسب جهت تحلیل سیگنالهای غیر ایستان میباشند. با توجه به غیر ایستان بودن
سیگنالهای مورد بررسی در پزشکی، عملکرد مناسب ویولت در آنالیز اینگونه سیگنالها درمقالات متنوع گزارش شده است.
به مرور زمان رادیولوژیستها بطور تجربی قواعدی را کشف کردهاند که با در نظر گرفتن شکل ظاهری کلسیفیکاسیونها، میزان پراکندگی آنها و ویژگیهای دیگری از این قبیل، در مورد خوشخیم یا بدخیم بودن یک خوشه میکروکلسیفیکاسیون تصمیمگیری میکنند. تمامی ویژگیهای ذکر شده در حوزه مکان یعنی از تصویر خام اولیه به وسیله سیستم بینایی رادیولوژیست استخراج میشود که معمولاًُ بطور
صددرصد دقیق هم انجام نمیشود. به خصوص با خستگی، میزان دقت نیز بطور چشمگیری کاهش مییابد. در این پایان نامه به بررسی مواردی از این دست پرداخته شده است.
مقدمه:
ماموگرافی تنها روشمطمئنی است که میتوان از طریق آن یکتوده را در سینه پیش از آنکه از طریق لمس قابل تشخیص باشد، آشکار نمود. بعضی از سرطانهای پستان را میتوان حدود دو سال پیشاز آنکه به اندازهای برسند که از طریق لمسقابل تشخیصباشند، به کمک
ماموگرافی آشکار نمود. البته باید توجه داشت که ماموگرافی هیچگاه نمیتواند جایگزینی برای بیوپسی (نمونه برداری از بافت) باشد، زیرا این روش نمیتواند سرطان را در سینه های با چگالی بافت بالا آشکار نماید. بطور کلی در حدود ۴۰% از سرطانهای پستان در مراحل اولیه، فقط از طریق ماموگرافی قابل تشخیص هستند.
ماموگرامها بر حسب اینکه از چه جهتی تهیه میشوند به دو دسته اصلی تقسیم میشوند: کرانیو کودال یا CC که از جهت بالا به پایین گرفته میشود و مدیولترال  ابلیک یا MLO که به صورت نیمرخ و اریب گرفته میشود. هدف از این کار این است که سینه از جهات مختلف
مورد آزمایش قرار گیرد تا بتوان ضایعات را بهتر مشاهده نمود.
در حال حاضر تبدیل ویولت گستره کاربرد وسیعی در زمینه مهندسی پزشکی یافته است که از تحلیل سیگنالهای معمول و قدیمیتر حاصل از الکتروکاردیوگرافی تا تصاویر حاصل از سی تی اسکن و (Positron Emission Tomography) PET را شامل می شود.
اغلب کاربردهای ویولت منحصراً مربوط به سیگنالهای پزشکی نمیباشند و در بسیاری از موارد دیگر از سیگنالهای یکبعدی نیز کارآیی دارند اما در حالات دو بعدی وضعیت متفاوت است و بجز حالاتی که در بخش حذف نویز به آنها اشاره میشود و در کاربردهای دیگر در تصویربرداری پزشکی معادلی در کاربردهای غیر پزشکی نمیتوان یافت.
انجام عمل بیوپسی معمولاُ بًه لحاظ فاکتورهایی که سلامتی بیمار را به مخاطره میاندازد مطلوب نیست و ترجیح داده میشود که حتی الامکان از این عمل احتراز شود. بنابراین یافتن راهی که بتواند به دقیقترین نحوی بین نمونه های خوشخیم و بدخیم افتراق ایجاد کند، به لحاظ جلوگیری از بیوپسیهای غیر لازم بسیار سودمند خواهد بود. از این رو تکیه بر تکنیکهای پردازش تصویر در این زمینه یکی از بهترین روشها است.
تعداد صفحه : ۸۴
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

***

----

پشتیبانی سایت :       

****         serderehi@gmail.com

موضوع :
برچسب ها : ,

+ نوشته شده در 1397/8/5ساعت 16:22 توسط مدیر سایت پایان نامه | تعداد بازديد :8 |

رفتن به محتوا دانلود پایان نامه سایت مرجع دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد- همه رشته ها پایان نامه

پایان نامه شرکت تک عضوی در حقوق ایران و انگلیس

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

 گرایش: حقوق خصوصی

عنوان:

شرکت تک عضوی در حقوق ایران و انگلیس

شهریور ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه  
۱- فصل اول:کلیات پژوهش…………………………………………………………………
 ۱-۱- مقدمه……………………………………………………………۱
 ۱-۲- تعریف مساله و بیان ضرورت انجام پژوهش…………………………………۳
 ۱-۳-روش پژوهش………………………………………………………….۴
 ۱-۴-سوالات پژوهش……………………………………………………..۴
 ۱-۵-فرضیه های پژوش……………………………………………………………………………………………………..۴
 ۱-۶-اهداف پژوهش……………………………………………….۵
۲- فصل دوم:مفاهیم و کلیات………………………………………………………………
 ۲-۱- شرکت……………………………………………………………………………………………………………………..۶
  ۲-۱-۱- در لغت ……………………………………………..۶
  ۲-۱-۲- در اصطلاح …………………………………………۶
  ۲-۱-۳- در فقه……………………………………………………۶
  ۲-۱-۴- در قانون مدنی………………………………..۶
  ۲-۱-۵- در قانون تجارت ………………………..۷
 ۲-۲- شرکت تک عضوی در حقوق ایران و انگلیس ………………………۸
  ۲-۲-۱- حقوق ایران……………………………………………….۸
  ۲-۲-۲- حقوق انگلیس………………………………………۸
 ۲-۳- پیشینه تاریخی شرکت…………………………………………………………۸
  ۲-۳-۱-کشور های پیشگام ……………………………..۹
  ۲-۳-۲- قوانین و دستور العمل های هماهنگ کننده . …….۱۵
   ۲-۳-۲-۱- دستور العمل اتحادیه اروپا…………………….۱۵
   ۲-۳-۲-۲- قانون نمونه شرکت های تجاری ایالات متحده آمریکا……….۱۷
 ۲-۴-  اقسام شرکت …………………………………………۱۸
  ۲-۴-۱-شرکت مدنی…………………………………………

 

۱۸
فهرست مطالب

عنوان                                                                 صفحه

  ۲-۴-۲- شرکت تجاری………………………………………………………………………………………………….۱۸
  ۲-۴-۳- مقایسه شرکت مدنی و تجاری………………………………………………………………………..۲۰
 ۲-۴-۳-۱-  وجوه افتراق شرکت مدنی و تجاری……..۲۰
    ۲-۴-۳-۱-۱- شخصیت حقوقی………………۲۰
    ۲-۴-۳-۱-۲- ماهیت……………………………..۲۲
    ۲-۴-۳-۱-۳- ماهیت حقوقی سهم و سهم الشرکه………………………………………………….۲۲
    ۲-۴-۳-۱-۴- وضعیت حقوقی تصرفات شریک  ………………………………………………….۲۴
   ۲-۴-۳-۱-۵- نمایندگی شرکت های مدنی و تجاری …………………………………………….۲۵
 ۲-۵- موضوع شرکت در حقوق ایران و انگلیس ……………………………………….۲۷
  ۲-۵-۱- حقوق ایران………………………………۲۷
  ۲-۵-۲- حقوق انگلیس………………………………………………..۳۰
 ۲-۶- انواع شرکت ها در حقوق ایران و انگلیس ………………………….۳۱
  ۲-۶-۱- حقوق ایران………………………………………..۳۱
  ۲-۶-۲- حقوق انگلیس………………………………………………..۳۲
 ۲-۷- ماهیت شرکت تجاری ………………………………………………………………۳۷
  ۲-۷-۱- قرار دادی بودن ……………………………………..۳۷
  ۲-۷-۲- تشریفاتی بودن …………………………….۳۹
  ۲-۷-۳- همکاری یا توافق دو یا چند شخص………………………۴۰
  ۲-۷-۴- آوردن حصه …………………………………….۴۱
  ۲-۷-۵- تقسیم سود……………………………………………..۴۲
 ۲-۸- چگونگی تمیز وتشخیص شرکت های مدنی از تجاری………………………………….۴۲
  ۲-۸-۱- مفهوم موضوعی …………………………….                     ۴۲
  ۲-۸-۲-  مفهوم شخصی …………………………..۴۳
موضوع :
برچسب ها : ,

+ نوشته شده در 1397/8/5ساعت 16:19 توسط مدیر سایت پایان نامه | تعداد بازديد :8 |

دانلود پایان نامه ارشد: شیوه‌های اطلاع رسانی در زمان بحران قطع برق از دیدگاه کارشناسان پدافند ...

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

ارتباطات اجتماعی گرایش تحقیق در ارتباطات اجتماعی

 

عنوان:

شیوه های اطلاع رسانی در زمان بحران قطع برق از دیدگاه کارشناسان پدافند غیر عامل و رسانه

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده پایان نامه:

وجود بحران های گوناگون در دنیای امروز به یکی از مسائل مهم و اساسی تبدیل شده و قطع برق علاوه بر اینکه خود نوعی بحران است باعث تشدید شرایط بحرانی در بحران های گوناگون می گردد. لذا تحقیق حاضر با توجه به اهمیت موضوع قطع برق در شرایط بحران و اهمیت اطلاع رسانی در این شرایط، به بررسی شیوه های اطلاع رسانی شرایط بحران قطع برق از دیدگاه کارشناسان رسانه و کارشناسان پدافند غیر عامل می پردازد.

هدف اصلی این تحیق بررسی شیوه های مناسب برای اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق است که در آن دیدگاه کارشناسان رسانه به عنوان نمایندگان حوزه ی اطلاع رسانی و کارشناسان پدافند غیر عامل به عنوان نمایندگان مدیران بحران  به ارائه نظر پرداخته اند. در سایه هدف اصلی مباحثی مانند میزان آمادگی و پیش بینی شرایط، اهمیت دادن به اطلاع رسانی در شرایط بحران،  آموزش اصحاب رسانه و مدیران بحران، میزان وابستگی مخاطبان به رسانه های نوین مورد بررسی قرار گرفته اند.

در پژوهش حاضر از روش تحقیق پیمایشی استفاده شده و جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته با استفاده از طیف لیکرت پنج گزینه ای که شامل ۴۳ سوال بوده، استفاده شده است. روایی این تحقیق توسط اساتید راهنما و مشاور و دوتن از کارشناسان رسانه و پدافند غیرعامل حوزه ی بحران مورد بررسی قرار گرفت و تایید شد که سوالات پرسشنامه کاملا مرتبط با موضوع بوده و پرسشنامه می تواند به سوال ها و فرضیه های تحقیق پاسخ نماید. برای بررسی پایایی، اعتبار و همسانی درونی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ روی یک نمونه ۱۰ نفری استفاده شد که نتیجه حاکی از آن است که پرسشنامه با ضریبی معادل ۸۰۶.  از اعتبار مناسبی برخوردار بوده است.

جامعه نمونه در نظر گرفته شده برای این تحقیق (به دلیل محدودیت های بودجه و عدم دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده) نمونه در دسترس شامل ۴۰ کارشناس رسانه و ۲۰ کارشناس پدافند غیر عامل می باشد که همگی به پرسشنامه ها پاسخ داده اند.

نتایج بدست آمده از پژوهش بیانگر این است که وجود دید مثبت به موضوع اطلاع رسانی در شرایط بحران، پیش بینی شرایط و تامین امکانات مورد نیاز، آموزش اصحاب رسانه و مدیران بحران در زمینه اطلاع رسانی در شرایط بحران، بستر مناسب برای استفاده از شیوه های گوناگون اطلاع رسانی را بوجود می آورد. همچنین موقعیت جغرافیایی مخاطبان (داخل محدوده، همجوار و خارج از محدوده)، عامل بروز بحران (انسانی، طبیعی) و نوع بحران (حوادث طبیعی، اقتصادی، سیاسی و ...) عامل مهمی در برگزیدن شیوه ی اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق می باشد.

از مهمترین پیشنهادهای ارائه شده در پایان این پژوهش، راه اندازی سامانه اطلاع رسانی سیار در مناطق بحران زده بدون نیاز به هیچگونه زیرساخت، راه اندازی سایت، تهیه ی کتاب و جزوات، برای آموزش مدیران بحران، اجباری نمودن تعیین سخنگو در آیین نامه عملیاتی مدیریت بحران می باشد.

 

فهرست

۱     فصل اول: کلیات پژوهش... ۱

۱.۱      بیان مسئله: ۲

۱.۲      اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۳

۱.۳      هدف های تحقیق.. ۳

۱.۳.۱       هدف اصلی.. ۳

۱.۳.۲       اهداف فرعی.. ۴

۱.۴      سوالات تحقیق.. ۴

۱.۵      فرضیه های تحقیق.. ۵

۱.۵.۱       فرضیه اصلی.. ۵

۱.۵.۲       فرضیات فرعی.. ۵

۱.۶      متغیرهای پژوهش... ۶

۱.۶.۱       متغیر وابسته. ۶

۱.۶.۲       متغیرهای مستقل.. ۶

۱.۷      قلمرو پژوهش... ۷

۱.۸      تعریف مفاهیم و واژگان پرکاربرد. ۷

۱.۸.۱       بحران. ۷

۱.۸.۲       پدافند غیرعامل.. ۷

۱.۸.۳       شیوه های اطلاع رسانی.. ۸

۱.۹      روش پژوهش... ۸

۱.۱۰    جامعه آماری.. ۸

۱.۱۱    پیشینه تحقیق.. ۸

۱.۱۱.۱     پایان نامه ها ۹

۱.۱۱.۲     پژوهش و  مقالات... ۱۰

۱.۱۱.۳     کتاب ها ۱۱

۱.۱۱.۴     سایر منابع. ۱۵

۲     فصل دوم: ادبیات تحقیق.. ۱۷

۲.۱      مقدمه. ۱۸

۲.۲      بخش اول – بحران. ۱۹

۲.۲.۱       تعریف بحران. ۱۹

۲.۲.۲       دیدگاه سنتی و جدید به بحران. ۲۱

۲.۲.۳       انواع بحران. ۲۱

۲.۲.۴       انواع بحران از نظر دخالت انسانی.. ۲۱

۲.۲.۵       انواع بحران از نظر سطوح.. ۲۲

۲.۲.۶     انواع بحران از نظر موضوع. ۲۳

۲.۲.۷       دیگر تقسیم بندی های بحران. ۲۵

۲.۲.۸       مدیریت بحران. ۲۶

۲.۲.۹       فرآیند مدیریت بحران. ۲۷

۲.۳      بخش دوم - اطلاع رسانی و بحران. ۳۰

۲.۳.۱       کارکرد رسانه در بحران. ۳۱

۲.۳.۲       نقش اساسی رسانه ها در بحران. ۳۲

۲.۳.۳       جایگاه رسانه در بحران. ۳۳

۲.۳.۴       نقش رسانه ها در کاهش عوارض روانی بحران. ۳۴

۲.۳.۵       رسانه ها و بحران های نوین.. ۳۵

۲.۴      بخش سوم – جایگاه برق در رسانه ها ۳۶

۲.۴.۱       تاریخچه برق.. ۳۶

۲.۴.۲       ویژگی های عمومی صنعت برق.. ۳۶

۲.۴.۳       وضعیت برق در شرایط بحرانی.. ۴۰

۲.۴.۴       نمونه اخبار در زمینه قطع برق در شرایط بحران. ۴۱

۲.۴.۵       وابستگی رسانه ها به برق.. ۴۳

۲.۵      بخش چهارم – اطلاع رسانی در شرایط بحران. ۴۴

۲.۵.۱       ده نکته خبری برای خبرنگاران و سردبیران در بحران. ۴۵

۲.۵.۲       ارتباطات نیروهای خبری در بحران. ۴۷

۲.۵.۳       انواع ابزار های رایج ارتباطی.. ۴۷

۲.۵.۴       سامانه های اطلاع رسانی عمومی و هشدار. ۴۸

۲.۶      بخش پنجم – شیوه های اطلاع رسانی.. ۵۴

۲.۶.۱       اطلاعیه های از پیش منتشر شده ۵۴

۲.۶.۲       رادیو. ۵۵

۲.۶.۳       تلویزیون. ۵۶

۲.۶.۴       رسانه های دیجیتال. ۵۷

۲.۷      چهارچوب نظری تحقیق.. ۵۸

۲.۷.۱       نظریه ی وابستگی مخاطبان. ۵۸

۲.۷.۲       نظریه برجسته سازی.. ۶۰

۲.۷.۳       مدل ارتباطات بحران گونزالز- هررو و پرات... ۶۲

۲.۷.۴       برنامه ریزی ارتباطات بحرانی استراتژیک – یوسلی (۲۰۰۲) ۶۴

۲.۷.۵       برنامه ارتباطی قبل از بحران مارش و رابینز. ۶۵

۲.۷.۶       عناصر ده گانه برنامه ارتباط بحران زرمان ( ۱۹۹۵) ۶۶

۲.۷.۷       نظریه مارپیچ مثبت و منفی رسانه ای.. ۶۷

۲.۷.۸       نظریه گالتونگ درباره بحران. ۷۰

۲.۷.۹       نظریه اسکوگلند و اولسن درباره ایجاد ارتباط با رسانه ها ۷۱

۳     فصل سوم: روش شناسی.. ۷۳

۳.۱      مقدمه. ۷۴

۳.۲      روش تحقیق.. ۷۵

۳.۳      جامعه آماری.. ۷۵

۳.۴      جامعه نمونه و روش نمونه گیری.. ۷۵

۳.۵      تکنیک یا ابزار جمع آوری اطلاعات... ۷۶

۳.۶      اعتبار یابی پرسش نامه. ۷۶

۳.۷      روش های آماری تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها ۷۶

۴     فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۷۷

۴.۱      مقدمه. ۷۸

۴.۲      بخش اول: تجزیه و تحلیل توصیفی.. ۷۸

۴.۳      بخش دوم: تجزیه و تحلیل استنباطی.. ۱۲۲

۵     فصل پنجم: نتیجه گیری.. ۱۳۰

۵.۱      نتیجه گیری.. ۱۳۱

۵.۲      نتیجه گیری و تحلیل.. ۱۳۱

۵.۳      پیشنهادات... ۱۳۵

۵.۳.۱       پیشنهادات عمومی.. ۱۳۵

۵.۳.۲       پیشنهاد برای تحقیق بعدی.. ۱۳۶

۵.۴      محدودیت های تحقیق.. ۱۳۶

۵.۵      منابع و مآخذ. ۱۴۵

۵.۵.۱       منابع فارسی.. ۱۴۵

۵.۶      منابع انگلیسی.. ۱۴۸

 

فهرست جداول

جدول ۱ – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی ایجاد امکان مدیریت بحران توسط رسانه ها ۷۸

جدول ۲ - جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی کاهش خسارات ناشی از بحران بوسیله اطلاع رسانی.. ۷۹

جدول ۳-  جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی ایجاد هماهنگی بوسیله اطلاع رسانی.. ۸۰

جدول ۴ - نمودار توزیع فراوانی جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی صرفا جنبه آموزشی داشتن رسانه ها ۸۱

جدول ۵ - جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی ایجاد مزاحمت رسانه ها در شرایط بحران. ۸۲

جدول ۶ - جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی دامن زدن رسانه ها به بحران. ۸۳

جدول ۷ - جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی رسانه ها به عنوان ارکان مدیریت بحران. ۸۴

جدول ۸ - جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی ایجاد هماهنگی بین نهادها توسط رسانه ها ۸۵

جدول ۹ - جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی دادن امکانات ویژه به رسانه ها در شرایط بحران. ۸۶

جدول ۱۰ - جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی رسانه ها به عنوان نخستین مراکز دریافت کننده برق.. ۸۷

جدول ۱۱ - جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی مفید بودن انتشار اطلاعیه ها، خارج از محدوده بحران. ۸۸

جدول ۱۲ - جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی پیش بینی مراکزجایگزین رسانه ای.. ۸۹

جدول ۱۳ - جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی ایجاد مراکز رسانه ای متحرک.. ۹۰

جدول ۱۴ - جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی استقرار ایستگاه های رادیویی سیار. ۹۱

جدول ۱۵ - جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی نزدیکی مرکز انتشار اخبار و اطلاعیه ها ۹۲

جدول ۱۶ - جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی امکان استفاده از شیوه های مختلف اطلاع رسانی با استفاده از پیش بینی شرایط.. ۹۳

جدول ۱۷ - جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی تاثیر آموزش اصحاب رسانه. ۹۴

جدول ۱۸ - جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی ارتباط دائم و تعامل مدیران بحران و اصحاب رسانه. ۹۵

جدول ۱۹ - جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی آموزش مدیران بحران در زمینه ی ارتباط با اصحاب رسانه در شرایط بحران  ۹۶

جدول ۲۰ - جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی تنظیم و تدوین پیش نویس اخبار، اطلاعیه ها و برنامه های آموزشی  ۹۷

جدول ۲۱ - جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی فراهم آوردن امکان حضور اصحاب رسانه در کانون بحران های درحال وقوع  ۹۹

جدول ۲۲ - جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی میزان استفاده عموم مردم از رسانه های سنتی.. ۱۰۰

جدول ۲۳ - جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی امکان استفاده از رسانه های دیجیتال. ۱۰۱

جدول ۲۴ - جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی استفاده از اطلاعیه های از پیش تکثیر شده ۱۰۲

جدول ۲۵ - جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی استفاده از رادیو برای اطلاع رسانی.. ۱۰۳

جدول ۲۶ - جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی استفاده از تلفن همراه برای اطلاع رسانی.. ۱۰۴

جدول ۲۷ - جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی استفاده از تلویزیون برای اطلاع رسانی.. ۱۰۵

جدول ۲۸ - جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی استفاده از روزنامه های منتشر شده در سایر نقاط.. ۱۰۶

جدول ۲۹ - جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی تفاوت اطلاع رسانی در بحران های طبیعی با بحران هایی که عامل انسانی دارند. ۱۰۷

جدول ۳۰ - جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی تفاوت اطلاع رسانی در بحران جنگ با سایر بحران ها ۱۰۸

جدول ۳۱ - جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی تفاوت اطلاع رسانی در بحران های سیاسی – امنیتی با سایر بحران ها ۱۰۹

جدول ۳۲ - جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی تفاوت اطلاع رسانی در بحران های اقتصادی با سایر بحران ها ۱۱۰

جدول ۳۳ - جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی تفاوت  اطلاع رسانی در بحران های منطقه ای، ملی و بین المللی  ۱۱۱

جدول ۳۴ - جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی تفاوت اطلاع رسانی به مخاطبان داخل منطقه بحران و خارج از آن  ۱۱۲

جدول ۳۵ - جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی  تفاوت  اطلاع رسانی به مخاطبان خارج از منطقه بحران، همجوار با بحران و غیر همجوار. ۱۱۳

جدول ۳۶ - جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی تفاوت  اطلاع رسانی به مخاطبان داخل بحران؛ برای مردم و مسئولین  ۱۱۴

جدول ۳۷ - جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی براساس جنسیت پاسخگویان. ۱۱۵

جدول ۳۸ - جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی براساس سن پاسخگویان. ۱۱۶

جدول ۳۹ – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی سابقه پاسخگویان. ۱۱۷

جدول ۴۰ – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی براساس تحصیلات پاسخگویان. ۱۱۸

جدول ۴۱ – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی براساس رشته تحصیلی پاسخگویان. ۱۱۹

جدول ۴۲ – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی براساس سمت در حوزه پدافند غیر عامل.. ۱۲۰

جدول ۴۳- جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی کارشناس پدافند یا رسانه. ۱۲۱

جدول ۴۴ - نتایج آزمون غیر پارامتریک خی دو فرضیه شماره یک بین شیوه های اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق و نگرش کارشناسان رابطه معنی داری وجود دارد. ۱۲۳

جدول ۴۵ - نتایج آزمون غیر پارامتریک خی دو فرضیه شماره دو بین شیوه های اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق و تامین برق رسانه ها به عنوان مراکز حساس رابطه معنی داری وجود دارد. ۱۲۴

جدول ۴۶ - نتایج آزمون غیر پارامتریک خی دو فرضیه شماره سه بین شیوه ی اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق و تامین مراکز جایگزین اطلاع رسانی رابطه ی معنی داری وجود دارد. ۱۲۵

جدول ۴۷ - نتایج آزمون غیر پارامتریک خی دو فرضیه شماره چهار بین شیوه های اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق و پیش بینی های اصحاب رسانه رابطه ی معنی داری وجود دارد. ۱۲۶

جدول ۴۸ - نتایج آزمون غیر پارامتریک خی دو فرضیه شماره پنج - بین شیوه های اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق و عدم و ابستگی صرف به رسانه های نوین (اینترنت، تلفن همراه و ...) رابطه معنی داری وجود دارد. ۱۲۷

جدول ۴۹ - نتایج آزمون غیر پارامتریک خی دو فرضیه شماره شش - بین شیوه اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق و نوع بحران رابطه معنا داری وجود دارد. ۱۲۸

جدول ۵۰ - نتایج آزمون غیر پارامتریک خی دو فرضیه شماره هفت –  بین شیوه اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق و مخاطبان هدف حوزه ی فعالیت رسانه رابطه معنی داری وجود دارد. ۱۲۹

 

فهرست نمودارها

نمودار ۱ - عوامل تاثیر گذار بر نمایش و ارائه رسانه ای یک بحران. ۶۸

نمودار ۲ – نمودار توزیع فراوانی ایجاد امکان مدیریت بحران توسط رسانه ها ۷۸

نمودار ۳ - نمودار توزیع فراوانی کاهش خسارات ناشی از بحران بوسیله اطلاع رسانی.. ۷۹

نمودار ۴- نمودار توزیع فراوانی ایجاد هماهنگی بوسیله اطلاع رسانی.. ۸۰

نمودار ۵- نمودار توزیع فراوانی صرفا جنبه آموزشی داشتن رسانه ها ۸۱

نمودار ۶ - نمودار توزیع فراوانی ایجاد مزاحمت رسانه ها در شرایط بحران. ۸۲

نمودار ۷ - نمودار توزیع فراوانی دامن زدن رسانه ها به بحران. ۸۳

نمودار ۸ - نمودار توزیع فراوانی رسانه ها به عنوان ارکان مدیریت بحران. ۸۴

نمودار ۹ - نمودار توزیع فراوانی ایجاد هماهنگی بین نهادها توسط رسانه ها ۸۵

نمودار ۱۰ - نمودار توزیع فراوانی دادن امکانات ویژه به رسانه ها در شرایط بحران. ۸۶

نمودار ۱۱ - نمودار توزیع فراوانی رسانه ها  به عنوان نخستین مراکز دریافت کننده برق.. ۸۷

نمودار ۱۲ - نمودار توزیع فراوانی  مفید بودن انتشار اطلاعیه ها ، خارج از محدوده ی بحران. ۸۸

نمودار ۱۳- نمودار توزیع فراوانی پیش بینی مراکزجایگزین رسانه ای.. ۸۹

نمودار ۱۴ - نمودار توزیع فراوانی ایجاد مراکز رسانه ای متحرک.. ۹۰

نمودار ۱۵ - نمودار توزیع فراوانی استقرار ایستگاه های رادیویی سیار. ۹۱

نمودار ۱۶ - نمودار توزیع فراوانی نزدیکی مرکز انتشار اخبار و اطلاعیه ها ۹۲

نمودار ۱۷ - نمودار توزیع فراوانی امکان استفاده از شیوه های مختلف اطلاع رسانی با استفاده از پیش بینی شرایط   ۹۳

نمودار ۱۸ - نمودار توزیع فراوانی تاثیر آموزش اصحاب رسانه. ۹۴

نمودار ۱۹ - نمودار توزیع فراوانی ارتباط دائم و تعامل مدیران بحران و اصحاب رسانه. ۹۵

نمودار ۲۰ - نمودار توزیع فراوانی آموزش مدیران بحران در زمینه ی ارتباط با اصحاب رسانه در شرایط بحران. ۹۶

نمودار ۲۱ - نمودار توزیع فراوانی تنظیم و تدوین پیش نویس اخبار، اطلاعیه ها و برنامه های آموزشی.. ۹۸

نمودار ۲۲ - فراهم آوردن امکان حضور اصحاب رسانه در کانون بحران های درحال وقوع. ۹۹

نمودار ۲۳ - نمودار توزیع فراوانی میزان استفاده عموم مردم از رسانه های سنتی.. ۱۰۰

نمودار ۲۴ - نمودار توزیع فراوانی امکان استفاده از رسانه های دیجیتال. ۱۰۱

نمودار ۲۵ - نمودار توزیع فراوانی استفاده از اطلاعیه های از پیش تکثیر شده ۱۰۲

نمودار ۲۶ - نمودار توزیع فراوانی استفاده از رادیو برای اطلاع رسانی.. ۱۰۳

نمودار ۲۷ - نمودار توزیع فراوانی استفاده از تلفن همراه برای اطلاع رسانی.. ۱۰۴

نمودار ۲۸ - نمودار توزیع فراوانی استفاده از تلویزیون برای اطلاع رسانی.. ۱۰۵

نمودار ۲۹ - نمودار توزیع فراوانی استفاده از روزنامه های منتشر شده در سایر نقاط.. ۱۰۶

نمودار ۳۰ - نمودار توزیع فراوانی تفاوت اطلاع رسانی در بحران های طبیعی با بحران هایی که عامل انسانی دارند  ۱۰۷

نمودار ۳۱ - نمودار توزیع فراوانی تفاوت اطلاع رسانی در بحران جنگ با سایر بحران ها ۱۰۸

نمودار ۳۲ - نمودار توزیع فراوانی تفاوت اطلاع رسانی در بحران های سیاسی – امنیتی با سایر بحران ها ۱۰۹

نمودار ۳۳ - نمودار توزیع فراوانی تفاوت اطلاع رسانی در بحران های اقتصادی با سایر بحران ها ۱۱۰

نمودار ۳۴ - نمودار توزیع فراوانی تفاوت  اطلاع رسانی در بحران های منطقه ای، ملی و بین المللی.. ۱۱۱

نمودار ۳۵ - نمودار توزیع فراوانی تفاوت اطلاع رسانی به مخاطبان داخل منطقه بحران و خارج از آن. ۱۱۲

نمودار ۳۶ - نمودار توزیع فراوانی تفاوت اطلاع رسانی به مخاطبان داخل منطقه بحران و خارج از آن. ۱۱۳

نمودار ۳۷ - نمودار توزیع فراوانی تفاوت  اطلاع رسانی به مخاطبان داخل بحران؛ برای مردم و مسئولین.. ۱۱۴

نمودار ۳۸ –  نمودار توزیع فراوانی  براساس جنسیت پاسخگویان. ۱۱۵

نمودار ۳۹ - نمودار توزیع فراوانی براساس سن پاسخگویان. ۱۱۶

نمودار ۴۰ – نمودار توزیع فراوانی براساس سابقه در حوزه پدافند غیر عامل و مدیریت بحران. ۱۱۷

نمودار ۴۱ - نمودار توزیع فراوانی براساس تحصیلات پاسخگویان. ۱۱۸

نمودار ۴۲ – نمودار توزیع فراوانی براساس رشته تحصیلی پاسخگویان. ۱۱۹

نمودار ۴۳ – نمودار توزیع فراوانی سمت در حوزه ی پدافند غیر عامل.. ۱۲۰

نمودار ۴۴ – نمودار توزیع فراوانی کارشناس رسانه یا پدافند غیر عامل.. ۱۲۱

 

۱          فصل اول: کلیات پژوهش

۱.۱        بیان مسئله:

بحران در ادبیات امروز، کلمه ای آشنا برای دولتمردان، علماء، متخصصان و عموم مردم می باشد و اینکه پیش از بحران می بایست از چه آمادگی هایی برخوردار بود و حین آن چه اقداماتی انجام داد تا خسارات ناشی از آن کاسته شده و پس از آن چگونه در حداقل زمان به بازسازی خسارات ناشی از آن پرداخت به یکی از مباحث جدّی در جوامع امروز تبدیل شده، بگونه ای که در اکثر کشورها یک سازمان و یا حتی وزارتخانه ای به این امر اختصاص داده شده است.

در کشور ما نیز باتوجه به شرایط خاص جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی آن که تقریبا کشور در معرض تمامی انواع بحران ها قرارداده و علاوه برآن بصورت متناوب از جانب کشورهای قدرتمند مورد تهدید قرار می گیرد ؛ آمادگی برای مقابله با بحران ها و هر گونه اقدام خصمانه دشمن اعم از جنگ، خرابکاری، تحریم و ... اجتناب ناپذیر می باشد.

در بحران های طبیعی احتمال وارد آمدن آسیب به زیرساخت ها وجود دارد؛ البته در این زمینه معمولا پیش بینی های لازم پیش از ایجاد این زیرساخت ها به عمل می آید ولی در جنگ های نوین با توجه به اهمیت زیرساخت های حیاتی هر کشور، نخستین نقاطی که مورد حمله قرار می گیرند، این زیرساخت ها، علی الخصوص در حوزه ی انرژی می باشد. استراتژیک ترین انرژی که در حال حاضر تقریبا زندگی، کار و ارتباطات تمام افراد به آن بستگی دارد برق است و نیروگاه های تولید برق و خطوط انتقال آن به عنوان اولین زیرساخت هایی است که در صورت آسیب چه به دلیل بحران های طبیعی و چه در صورت حمله دشمن می بایست مورد توجه قرار گرفته و برای مقابله با آسیب های آن چاره ای اندیشید.

قطع برق در جوامع امروز برابر با ایجاد بحران می باشد و اطلاع رسانی در شرایط بحران به ایجاد آرامش و کاهش خسارات ناشی از این بحران کمک شایانی می نماید، اما در شرایط قطع برق با عدم امکان اطلاع رسانی از طریق رسانه های مرتبط با برق از قبیل تلویزیون، رادیو، رسانه های مکتوب، اینترنت، تلفن همراه و ... مواجه می باشیم، زیرا حتی در صورتیکه مخاطبان بوسیله ژنراتورهای خانگی یا باطری بتوانند دریافت کننده های خود را فعال نمایند فرستنده های محلی در ارسال محتوا با مشکل مواجه می باشند.

لذا برای این مورد باید چاره ای اندیشید که در کوتاهترین زمان و با حداقل امکانات، شرایط اطلاع رسانی توسط رسانه های عمومی در شرایط بحران ناشی از قطع برق را فراهم آورد. به همین منظور نسبت به بررسی این مساله از دیدگاه کارشناسان در حوزه ی پدافند غیر عامل و کارشناسان رسانه خواهیم پرداخت.

۱.۲        اهمیت و ضرورت تحقیق

اهمیت اطلاع رسانی در شرایط بحرانی برای کاهش آسیب های ناشی از این بحران و همچنین تاثیرات مثبت روانی ای که اطلاع رسانی در این شرایط برای عموم مردم بوجود آورده و از ایجاد شایعات جلوگیری می نماید، امری است که پیش از این در تحقیقات گسترده ی علمی اثبات شده است.

با توجه به مشکلاتی که در اثر قطع برق بر سر راه اطلاع رسانی بوجود می آید می بایست نسبت به بررسی شیوه های اطلاع رسانی در این شرایط توسط رسانه ها اقدام و در نهایت به راهکاری برای این امر دست پیدا کرده و این راهکار را برای اطلاع رسانه ها و سایر سازمان های مرتبط با موضوع قرار دهیم.

شرایط خاص کشورمان در حال حاضر و تهدیداتی که توسط کشورهای متخاصم نسبت به آن انجام می پذیرد نیز دلیل دیگری است که به عنوان انگیزه انتخاب این موضوع می باشد. در جنگ های امروز معمولا ابتدا کشورها از طریق رسانه ها شکست می خورند و سپس از طریق نیروهای نظامی مقابل، نمونه جنگ آمریکا- عراق سال ۲۰۰۳ که در آن ابتدا شکست نیروهای عراقی توسط رسانه های حامی جنگ اعلام و چند روز بعد بغداد توسط نیروهای حمله کننده، اشغال شد.

در این تحقیق امیدواریم بتوانیم بستری مناسب برای شناسایی روش های اطلاع رسانی در شرایط بحرانی بدست آوریم و گامی هر چند کوچک در راستای کاهش خسارات ناشی از بحران ها علی الخصوص بحران های ناشی از هجوم دشمن در کشورمان برداشته شود.

 

تعداد صفحه : ۱۶۶

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

موضوع :
برچسب ها : ,

+ نوشته شده در 1397/8/5ساعت 16:16 توسط مدیر سایت پایان نامه | تعداد بازديد :7 |

پایان نامه بررسی قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

بررسی قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

قتل و ضرب و جرح از جمله جرایمی است که در تمام ادوار تاریخ رخ داده و همیشه نیز با عکس العمل کیفری مواجه بوده است. این عکس العمل در حقوق جزای اسلام به صورت دو نوع مجازات  قصاص و دیه مطرح می شود که قصاص در موارد جنایات عمدی و دیه در جنایات غیر عمدی مجازات اصلی محسوب می شود. البته گاهی ممکن است حتی در موارد عمدی نیز اگر امکان قصاص نباشد دیه اجرا شود. این نوع مجازات (قصاص و دیه) برخلاف حدود که حق الله است، حق الناس می باشد پس در احتساب و اجرای آن باید مداقّه شود، برای همین شارع مقدس بر آن تأکید بسیار نموده و علاوه بر کلیات، فروعات آن را نیز بیان داشته است، لکن حکم برخی از مسائل آن به طور صریح بیان نگشته است که یکی از آن ها بحث تداخل دیات است. در حال حاضر نیز در دادگاه های کیفری تعداد پرونده های این موارد کم نیستند که بسیاری از این قتل یا ضرب و جرح ها با تعدد صدمات همراه بوده است و اینجاست که این سوال مطرح می شود که آیا تمام این صدمات دیه جداگانه دارد (البته در مواردی که امکان قصاص نباشد) یا اینکه فقط دیه حدأکثر را در نظر می گیریم و در اینجاست که بحث تداخل یا تعدد دیات مطرح می شود. اصل عدم تداخل دیات هم در فقه و هم در قانون به عنوان یک اصل کلی مطرح شده است، پس در نتیجه موارد خلاف این اصل باید مستند و مستدل باشد که قانون مواردی را که امکان تداخل وجود دارد چه به صورت یک قاعده کلی و چه به صورت موردی (در اعضای مختلف) در مواد مربوط به بحث دیات مطرح کرده است. در این نوشتار به بررسی فقهی - حقوقی بحث تداخل دیات پرداخته شده است و ضمن نگاهی کلی به قانون مجازات۱۳۷۰در این زمینه، مواد مذکور در قانون مجازات ۱۳۹۲ را در مورد تداخل و یا تعدد دیات، مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. با توجه به اینکه ماهیت تحقیق، توصیفی- تحلیلی می باشد برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از روش کتابخانه ای و استدلالی استفاده شده است.

کلمات کلیدیدیات - تداخل دیات - عدم تداخل دیات - تعدد صدمات

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                         صفحه                                                                                                                                                                       

مقدمه                                                                                                               

 1. بیان مسأله.......................................................................................................... ۱
 2. سابقه تحقیق........................................................................................................ ۲
 3. ضرورت و نوآوری تحقیق ................................................................................. ۳
 4. سوالات تحقیق ................................................................................................... ۴
 5. فرضیات تحقیق................................................................................................... ۴
 6. هدف ها و کاربردهای تحقیق ............................................................................. ۵
 7. روش و نحوه انجام تحقیق وبدست آوردن نتیجه.................................................... ۵
 8. طرح تحقیق ....................................................................................................... ۶

فصل اول: تعاریف ومفاهیم دیه و تداخل

بخش اول: تاریخچه، مفهوم و ماهیت دیه................................................................. ۱۰

گفتار اول:  تاریخچه .............................................................................................. ۱۰

گفتار دوم: فلسفه دیه.............................................................................................. ۱۱

گفتار سوم: ماهیت دیه............................................................................................ ۱۲

گفتار چهارم: تعریف دیه......................................................................................... ۱۳

۱.دیه در لغت....................................................................................................... ۱۳

 1. دیه در روایات.................................................................................................. ۱۴

۳.دیه در اصطلاح فقها........................................................................................... ۱۴

 1. دیه در اصطلاح حقوق دانان............................................................................... ۱۵
 2. دیه در قانون..................................................................................................... ۱۵

بخش دوم: تداخل اسباب........................................................................................ ۱۶

گفتار اول: تداخل در لغت....................................................................................... ۱۶

گفتاردوم: تداخل در اصول فقه................................................................................ ۱۷

۱-تداخل در اصول لفظی(اصل لفظی)..................................................................... ۱۷

۲-تداخل در اصول عملی(اصل عملی).................................................................... ۱۸

گفتار سوم: محل نزاع در بحث تداخل...................................................................... ۱۹

گفتار چهارم: اصل عدم تداخل اسباب...................................................................... ۱۹

گفتار پنجم: تداخل تکالیف در ابواب فقه.................................................................. ۲۰

۱- تداخل در نماز................................................................................................. ۲۰

۲- تداخل در طهارت............................................................................................ ۲۰

۳- تداخل در حج................................................................................................. ۲۱

۴- تداخل در طلاق............................................................................................... ۲۱

۵- تداخل در حدود.............................................................................................. ۲۱

۶- تداخل در قصاص............................................................................................ ۲۱

۷- تداخل در روزه................................................................................................ ۲۲

۸- تداخل در جزیه................................................................................................ ۲۲

فصل دوم:تحلیل فقهی تداخل یا عدم تداخل دیه ی أعضا در یکدیگر

بخش اول: بررسی أصل عدم تداخل دیات در فقه..................................................... ۲۴

بخش دوم: بررسی روایات در زمینه تداخل دیات..................................................... ۲۶

گفتار اول: روایات حاکی از عدم تداخل دیات.......................................................... ۲۶

۱.روایت ابراهیم بن عمر........................................................................................ ۲۶

۲.روایت أصبغ بن نباته.......................................................................................... ۲۷

گفتار دوم: روایت حاکی از تداخل دیات.................................................................. ۲۸

گفتار سوم: تحلیل وبررسی روایات.......................................................................... ۲۹

گفتار چهارم: جمع دو دسته روایات......................................................................... ۳۴

بخش سوم: تحلیل فقهی......................................................................................... ۳۵

گفتار اول: فروض مسأله وحکم آن ها...................................................................... ۳۵

گفتار دوم: دیدگاه های فقها در این زمینه.................................................................. ۳۶

۱.نظریه تداخل...................................................................................................... ۳۶

۲.نظریه عدم تداخل............................................................................................... ۳۶

۳.نظرات قائل به تفصیل......................................................................................... ۳۶

الف.تفصیل میان یک ضربه وچند ضربه.................................................................... ۳۶

ب. تفصیل میان جنایات طولی وعرضی................................................................... ۳۷

گفتار سوم: بررسی أدله مربوط به نظرات فقها........................................................... ۳۸

گفتار چهارم: ذکر چند استفتاء در این زمینه............................................................... ۴۰

فصل سوم: تحلیل حقوقی تداخل یا عدم تداخل دیه ی أعضا در یکدیگر

بخش اول: بررسی کلی تداخل یا عدم تداخل دیات در قانون..................................... ۴۳

گفتار اول: بررسی اصل عدم تداخل دیات در قانون................................................... ۴۳

گفتاردوم:  نگاهی إجمالی به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰در این زمینه.......... ۴۵

گفتار سوم: قواعد کلی  تداخل و یا  تعدد دیات درقانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ ۴۸

 1. تداخل در صدمات غیر عمدی............................................................................ ۴۸
 2. تداخل در صدمات عمدی.................................................................................. ۵۰
 3. بررسی قاعده ی عدم تداخل دیات...................................................................... ۵۱
 4. شرایط لازم برای تداخل دیات............................................................................ ۵۳
 5. قواعد کلی تداخل دیات در منافع....................................................................... ۵۵
 6. تداخل دیات در جراحات.................................................................................. ۵۹

گفتار چهارم: ذکر چند نظریه ی مشورتی در این زمینه............................................... ۶۰

بخش دوم:  بررسی موردی  تداخل دیات در قانون مجازات اسلامی مصوب  1392... 61

گفتار اول: در أعضا................................................................................................ ۶۲

۱.استخوان............................................................................................................. ۶۲

 1. مو.................................................................................................................... ۶۲
 2. چشم................................................................................................................ ۶۳
 3. بینی................................................................................................................. ۶۴
 4. گوش............................................................................................................... ۶۴
 5. دندان و فک..................................................................................................... ۶۵
 6. دست وپا........................................................................................................ ۶۶
 7. سایر أعضا........................................................................................................ ۶۶

گفتار دوم: در دیه ی مقرر منافع.............................................................................. ۶۸

۱.عقل.................................................................................................................. ۶۹

 1. شنوایی............................................................................................................. ۷۰

۳ بینایی................................................................................................................ ۷۰

۴.بویایی............................................................................................................... ۷۰

 1. چشایی............................................................................................................. ۷۱
 2. صوت و گویایی................................................................................................ ۷۲
 3. سایر منافع........................................................................................................ ۷۲

گفتار سوم:  تداخل در دیه جراحات ....................................................................... ۷۳

گفتار چهارم:  تداخل در دیه ی جنین...................................................................... ۷۵

گفتار پنجم:  تداخل در دیه ی جنایت بر میت........................................................... ۷۶

بخش سوم: تداخل در أرش.................................................................................... ۷۷

گفتار اول: قواعد متفاوت از دیه در ارش.................................................................. ۷۹

۱.تساوی ارش برای زن ومرد................................................................................. ۷۹

 1. مهلت پرداخت در ارش..................................................................................... ۷۹
 2. سقف تعیین میران ارش...................................................................................... ۸۰

گفتار دوم: اصل عدم تداخل در أرش....................................................................... ۸۱

فصل چهارم: تحلیل فقهی- حقوقی تداخل  یا عدم تداخل دیه أعضا در دیه ی نفس

بخش اول: تحلیل فقهی.......................................................................................... ۸۳

گفتار اول: فروض مسأله......................................................................................... ۸۳

گفتار دوم: حکم فروض مسأله................................................................................ ۸۴

گفتار سوم: دیدگاه های فقها در این زمینه................................................................. ۸۷

۱.نظریه ی تداخل.................................................................................................. ۸۷

۲.نظریه ی عدم تداخل........................................................................................... ۸۷

۳نظریه ی قائل به تفصیل........................................................................................ ۸۷

گفتار چهارم: بررسی أدله ی مربوط به نظرات فقها.................................................... ۸۸

بخش دوم: تحلیل حقوقی....................................................................................... ۸۸

گفتار اول: نگاهی إجمالی به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰............................ ۸۹

گفتار دوم: بررسی تداخل دیات در دیه ی نفس در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ ۹۱

۱.سرایت صدمه ی غیر عمدی منجر به مرگ............................................................ ۹۱

۲.سرایت  صدمه ی عمدی منجر به مرگ................................................................. ۹۳

 1. زوال منفعت منجر به مرگ................................................................................. ۹۴

گفتار سوم: ذکر یک نظریه مشورتی در این زمینه....................................................... ۹۵

نتیجه گیری............................................................................................................ ۹۶

پیشنهادات............................................................................................................. ۹۸

منابع..................................................................................................................... ۹۹

چکیده انگلیسی................................................................................................... ۱۰۳

مقدمه

در میان اجتماع انسانی، وقوع جرم و جنایت یک اتفاق طبیعی محسوب می شود و بیشتر این جنایت ها در زمره تجاوز به انسان و ضرب و جرح وی بوده است و از ابتدا نیز این جنایت ها با مجازات های مختلف همراه بوده است که یکی از جنایت های متداول آن که به قصد جبران صدمات وارده بوده بعد از قصاص دیه می باشد.

در مورد این صدمات ذکر این نکته ضروری است که معمولاً این جنایت ها با تعدد ضربات و یا تعدد صدمات همراه بوده است و در راستای جبران آن این مساله مطرح می شود که آیا تمام صدمات را جداگانه محاسبه می کنیم (که این را تعدد دیات می نامند) یا در بین صدمات، بزرگترین صدمه را در نظر گرفته و فقط همین دیه را در نظر می گیریم (که این را تداخل دیات می گویند) یا اینکه بر حسب شرایط و نوع صدمات، تعداد ضربه ها و... متفاوت خواهد بود.

در این نوشتار سعی برآن شده که جدای از تحلیل فقهی تداخل و عدم تداخل دیات در مواری که صدمات متعددی وجود دارد به بررسی موادی از قانون مجازات که مربوط به این بحث است پرداخته شود و چگونگی احتساب دیه صدمات متعدد و تداخل و تعدد دیات در این موارد با در نظر گرفتن حالت های مختلف نقد و بررسی شود.

 1. تعریف مسأله

قتل وجرح از جمله جرایمی است که در تمام ادوار تاریخ به عنوان یک پدیده ی اجتماعی مجرمانه، مورد تنفر و إنزجار عمومی بوده ودر همه شرایع وآیین های مذهبی و قوانین و نصوص ملت ها، قتل وجرح امری نامشروع و با عکس العمل شدید مواجه بوده است و جرم قتل وجرح ممکن است به شکل های مختلفی تحقق پیدا کند. در بسیاری از موارد قاتل ابتدا یک جنایت برعضوی از أعضای مجنی علیه وارد می کند (به عنوان مثال دست او را قطع می کند واین جنایت برعضو منجر به مرگ مجنی علیه می شود) و در برخی از موارد ضرباتی که باعث مرگ مجنی علیه می شود متعدد است که گاه این ضربه ها به صورت متوالی وگاه به صورت جدا از هم است. در کشور ما برای جنایت وجبران آن درموارد عمدی قصاص و در غیر عمدی دیه در نظر گرفته شده و حتی گاهی در موارد عمدی هم که امکان قصاص نباشد یا فرد عفو به دیه کرده باز بحث دیه واحتساب آن خواهد بود.

حال سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که اگر چند جنایت بر کسی وارد شده باشد، آیا برای هر جنایت دیه جداگانه در نظر گرفته می شود؟ مثلاً اگر کسی با وارد کردن ضربه ای به سر دیگری سر او را بشکند و او بمیرد آیا لازم است جانی دو دیه (یکی برای شکستن استخوان سر ودیگری برای مرگ) بپردازد یا اینکه دیه شکستن استخوان سر در دیه نفس تداخل کرده و جانی تنها به پرداخت دیه قتل محکوم می شود؟  اگر کلاً  کسی دست، پا، گوش و چشم کسی را از بین ببرد ودر نتیجه شخص بمیرد آیا دیه أعضا در دیه نفس تداخل می کند یا اینکه می بایست برای تک تک أعضا و برای نفس دیه جداگانه تعیین شود.(حاجی ده آبادی،۱۳۸۴ ،۸۴ )

مسأله ی دیگر این است که دیه حق النّاس است و در آن باید با دقت بیشتری عمل کرد پس اینکه مشخص شود در چه مواردی تداخل و در چه مواردی تعدد در نظر گرفته می شود یک بحث کاربردی است و نیاز به مکتوب مدونی می باشد که بدانیم ملاک تداخل چیست؟

لذا در این تحقیق سعی بر آن است تا با بیان أقوال فقها، همین طور أدله آن ها و بررسی موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب "۱۳۷۰" وقانون مجازات اسلامی مصوب"۱۳۹۲"که مرتبط با این موضوع است، چالش ها و مشکلات قوانین و مقررات موجود در این حوزه مطرح و  پیشنهادات و راه کارهای آن ها نیز بیان شود.

 1. ضرورت و نو آوری تحقیق

  بحث پیرامون تداخل و عدم تداخل دیات بیشتر در فقه مطرح بوده و از جمله موضوعاتی است که راجع به آن نظرات زیادی مطرح شده است، حقوق دانان به طور مختصر و کمتری به بررسی این موضوع در حیطه ی حقوق کیفری پرداخته اند. البته حقوق ما به خصوص حقوق کیفری و قانون مجازات اسلامی متأثر و برگرفته از فقه است پس بررسی این موضوع در فقه کاری مفید خواهد بود.

این موضوع کاربرد بسیار زیادی در حقوق ما دارد، از جمله اینکه بسیاری از پرونده های کیفری در محاکم، راجع به موضوع مورد بحث می باشد که روند نسبتأ طولانی هم برای صدور این احکام طی می شود چرا که میزان جرم وجنایت در جامعه کم نیست و میزان آمار پرونده های دادگاه نیز مؤید همین مطلب است. لذا باتوجه به اهمیت موضوع و اینکه تحقیق مفصل و دقیقی در این مورد وجود ندارد سعی بر آن است تا با بررسی کامل و همه جانبه ی این موضوع از منظر فقه وحقوق نتیجه مطلوب و شایسته ای حاصل گردد چرا که بررسی فقهی مواد به درک و تحلیل مواد ورفع إبهام و برداشت درست از ماده ی قانونی کمک می کند که این مهم برای صدور رأی مفید واقع خواهد بود.

در مورد دیات همان طور که در سوابق آمد کتاب ها و رساله های مختلفی وجود دارد، اما درمورد تداخل دیات به صورت اختصاصی کتاب و یا رساله ای موجود نیست، البته قابل ذکر است مقاله ونوشته هایی کوتاه در مورد این موضوع وجود دارد.

امّا این رساله به بررسی فقهی- حقوقی صرف تداخل دیات به صورت إختصاصی پرداخته است، ضمنأ بررسی بحث تداخل دیات در قانون جدید با لأخص مواد مندرج در فصل هفتم از بخش اول کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲ (با عنوان تداخل وتعدد دیات) و همچنین ذکر نقاط قوت وضعف این  مواد و مقایسه آن با نظرات فقهی نیز کار جدیدی خواهد بود.

 1. سؤالات تحقیق
 2. آیا در ارش هم تداخل وجود دارد؟
 3. آیا تغییرات قانون مجازات مصوب۱۳۹۲ تغییرات مثبت ودارای فایده ای بوده یا تغییرات تأثیر خاصی نداشته است؟
 4. آیا قواعد کلی تداخل دیات مذکور در قانون جدید در مورد همه ی أعضا رعایت شده است؟
 5. فرضیات
 6. در ارش تداخل وجود ندارد چرا که أصل، عدم تداخل دیات است و موارد تداخل در دیات، صراحتاً ذکر شده ولی در ارش مستند قانونی برای تداخل وجود ندارد.
 7. تغییرات دارای تأثیراتی مفید بوده است، از جمله اختصاص دادن یک فصل از قانون به بحث تداخل و تعدد دیات.
 8. بله قواعد کلی مذکور در مواد ۵۳۹ تا ۵۴۷ قانون مجازات اسلامی در مورد تمام أعضا رعایت شده است.
 • هدف ها و کاربردهای تحقیق

با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰ به طور مفصل و دقیق در خصوص موضوع مورد بحث چیزی بیان نشده است و همچنین علاوه بر زیاد بودن تعداد کتب فقهی در این خصوص نظریات مختلف و متعددی هم از سوی فقها بیان شده است.

مسأله ی دیگر اینکه موضوع مورد بحث در جامعه بسیار مبتلابه است و در محاکم حقوقی نیز بسیارجنبه ی کاربردی دارد، لذا این تحقیق می تواند به عنوان منبعی مناسب وگرد آوری شده جهت مطالعه، نقد و بررسی قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مورد استفاده قرار گیرد و تا حدودی ابهامات و تردیدهایی را که قضات در موقع صدور رأی با آن مواجهند را برطرف سازد تا عدالت هرچه بهتر در محاکم حقوقی برقرار گردد. إرائه نظرات فقها وتحلیل وبررسی میزان رعایت نظر آنان در قانون می تواند برای دانشجویان این رشته و قضات و وکلا مورد استفاده باشد که با تحریر این نوشته می توان به تعیین موارد امکان یا عدم امکان تداخل دیات در جرائم علیه نفس و أعضا کمک بزرگی کرد.

 1. روش انجام تحقیق

   نوع مطالعه وروش بررسی فرضیه ها و پاسخگویی به مسائل مطرح شده در این تحقیق توصیفی ـ تحلیلی می باشد که در این راستا لازم بوده منابع فقهی وحقوقی مدون بررسی شود.

لازم به ذکر است که در کتب مذکور اشاره ی مستقیم ومفصلی به خود بحث تداخل نشده بلکه در کنار مباحث کلی وجزیی در مورد دیات اگر در آن مورد تداخل وجود داشته به بحث تداخل هم پرداخته شده است که با فراهم آوردن منابع مربوط به دیات و فیش برداری این کار صورت گرفته است.

در کنار تجزیه وتحلیل موادی از قانون مصوب ۱۳۹۲که مربوط به تداخل دیات می باشد نگاهی به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ کمک بزرگی به فهمیدن محتوای بحث خواهد کرد و در این راستا إرائه چند نظریه مشورتی هم برای رفع ابهامات از خود مواد مفید خواهد بود.

لذا در این نوشتار با استفاده از روش عقلی و بهره گیری از استدلال های منطقی و نیز با تکیه  بر اصول پذیرفته شده ی حقوقی به تجزیه و تحلیل نظریات فقها و موادی از قانون مجازات مصوب۷۰ و همچنین نقد و بررسی موادی از قانون مجازات مصوب ۹۲ پرداخته خوهد شد. ضمن اینکه با بررسی و مروری بر نظریات مشورتی به تجزیه وتحلیل هر چه بهتر این موضوع پرداخته خواهد شد.

 1.  طرح تحقیق

دیه و شرایط و چگونگی پرداخت و دریافت آن بحثی است که در باره ی آن مطالب زیادی در کتب مختلف، مقاله ها و پایان نامه ها می توان یافت برای همین در این نوشته از پرداخت به این مباحث خودداری کرده منتها از بابت مقدمه چینی وآشنایی خواننده با کلمات و محتوای بحث لازم دیده شده که ابتدا در باره دیه مطالبی کلی بیان شود و سپس در باره ی خود تداخل مطلب آورده شده و بعد از آن به بحث تداخل دیات پرداخته شده است.

پس در این پایان نامه بعد از قسمت مقدمه در فصل اول  به تعاریف ومفاهیم می پردازیم که در بخش اول این فصل درباره دیه در چهار گفتارمطلب خواهیم داشت: که به ترتیب در گفتار اول  از تاریخچه دیه که در آن از چگونگی بوجود آمدن دیه در قبل و بعد از اسلام گفته می شود، در گفتار دوم و سوم به ترتیب فلسفه ی دیه یعنی قصد از تعلق دیه به مجنی علیه و یا ورثه ی او چیست و در گفتار بعدی ماهیت دیه مورد بررسی خواهد گرفت اینکه دیه را مجازات بدانیم یا از دیدگاه مدنی آن را مسئولیت مدنی جانی در مقابل مجنی علیه بدانیم.

در گفتار چهارم، تعریف دیه به ترتیب در لغت، روایات، در اصطلاح فقها، در بین حقوق دانان و در قانون پرداخته می شود.

در بخش دوم  به بحث تداخل اسباب در پنج گفتار خواهیم پرداخت که در گفتار اول تداخل در لغت معنی می شود  و در گفتار دوم تداخل در اصول فقه چه در اصول لفظی، در اصول عملی ودر جمله های شرطی بررسی می شود و در گفتار بعدی اینکه محل نزاع و بحث و ابهام در تداخل چیست مورد بررسی قرار می گیرد و در گفتار چهارم در مورد اصل عدم تداخل اسباب مطلب خواهد آمد و در نهایت مصادیق تداخل را در تکالیف فقهی از باب مثال خواهد آورد.

بعد از مقدمه چینی و تعاریف از فصل اول به بعد، سراغ بحث اصلی رفته و تداخل یا عدم تداخل دیات را بررسی می کنیم، منتها برای تقسیم بندی بحث ابتدا در فصل دوم تداخل دیات أعضا را در یکدیگر از منظر روایات و فقه و در فصل دوم تحلیل حقوقی همین بحث و در آخر تداخل دیه أعضا در دیه ی  نفس  مورد بحث قرار می گیرد.

فصل سوم که در مورد تداخل دیات أعضا در همدیگر است به سه بخش تقسیم شده است. بخش اول در اولین گفتار خود یک بررسی مختصری از تداخل دیات در قانون سابق یعنی قانون مصوب ۱۳۷۰ خواهد داشت و در گفتار دوم قواعدی کلی [که در مورد تداخل دیات است و این قواعد در مواد مذکور در فصل هفتم بیان شده است] مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد که شامل شش مورد می باشد. در انتهای بخش چند نظریه ی مشورتی ذکر می شود.

پس از بیان قواعد کلی در بخش دوم این فصل به بررسی موردی تداخل دیات که در قانون هم به صورت موردی در هر عضو بیان شده، می پردازد که البته در این راستا نظریات فقها هم ذکر می شود. این بخش شامل پنج گفتار می شود که ابتدا در مورد تداخل در أعضا سپس تداخل در منافع و در سه گفتار آخر به ترتیب تداخل در دیه ی جراحات، در جنین و جنایت بر میت بررسی می شود.

در بخش سوم تداخل در ارش بررسی می شود، چرا که یکی از سوالات طرح شده در این نوشته نیز همین بوده که در این بخش ابتدا در مورد قواعدی که در دیه جریان دارد ولی در ارش متفاوت اجرا می شود بحث می شود و سپس در مورد سؤال اصلی یعنی چگونگی اصل عدم تداخل دیات در ارش مورد تحلیل قرار می گیرد.

در فصل آخر درمورد تداخل یا عدم تداخل دیه أعضا در دیه ی نفس بحث می شود که  بخش اول آن تحلیل فقهی است و این بخش در چهار گفتار نظرات فقها و دلایل آنها را مورد تجزیه وتحلیل قرار می دهد.

بخش دوم این فصل، تحلیل حقوقی است که باز هم موارد تداخل قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰ در گفتار اول مورد بحث قرار گرفته و در گفتار دوم آن موارد تداخل دیات أعضا در نفس در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ مورد بررسی قرار می گیرد.

تعداد صفحه :۱۱۰

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

موضوع :
برچسب ها : ,

+ نوشته شده در 1397/8/5ساعت 16:13 توسط مدیر سایت پایان نامه | تعداد بازديد :8 |

پایان نامه ارشد: نقش آموزش رفتارهای شهروندی در شعور جمعی اعضاء سازمان دانش آموزی

عنوان : نقش آموزش رفتارهای شهروندی در شعور جمعی اعضاء سازمان دانش آموزی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی ، گروه علوم اجتماعی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.A )

گرایش جامعه شناسی

عنوان :

نقش آموزش رفتارهای شهروندی در شعور جمعی اعضاء سازمان دانش آموزی

(مورد مطالعه:اعضاء تشکل پیشتازان و فرزانگان دبیرستان های تهران سال۱۳۹۲)

استاد راهنما :

دکتر فرح ترکمان

استاد مشاور:

دکتر علیرضا قبادی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول کلیات طرح.................................................... ۱

۱-۱  بیان مسأله........................................................ ۲

۱-۲ هدف های تحقیق................................................ ۳

۱-۳  اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن................. ۳

۱-۴  سؤالات و فرضیه های تحقیق(بیان روابط بین متغیر های مورد مطالعه)......۵

۱-۵ مدل تحقیق......................................................... ۶

۱-۶  تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی............... ۷

۱-۶-۱  شعور جمعی.................................................... ۷

۱-۶-۲ رفتارهای شهروندی.............................................. ۸

۱-۶-۳ سازمان دانش آموزی............................................ ۹

۱-۷  روش تحقیق...................................................... ۱۰

۱-۸  قلمرو تحقیق...................................................... ۱۱

۱-۹   جامعه آماری و حجم آن......................................... ۱۲

۱-۱۰  محدودیت ها و مشکلات تحقیق............................ ۱۳

فصل دوم:نظریات تحقیق............................................... ۱۴

مقدمه....................................................................... ۱۵

۲- ۱  سیر تکاملی تعیین اجتماعی تفکر.......................... ۱۷

۲-۲ مفهوم معرفت...................................................... ۲۶

۲-۲-۱ رابطه معرفت وآموزش......................................... ۲۶

۲-۲-۲ رابطه معرفت وکنش............................................. ۲۸

۲-۳   معرفت به مثابه فرهنگ......................................... ۳۱

۲-۴ شعور جمعی........................................................ ۳۴

۲-۵ مفهوم شهروندی.................................................... ۳۹

۲-۶ شعور جمعی و شهروندی........................................ ۴۳

۲-۷ چارچوب نظری تحقیق............................................. ۴۴

۲-۸  پیشینه تحقیقات.................................................. ۴۶

فصل سوم روش شناسی تحقیق..................................... ۵۳

مقدمه....................................................................... ۵۴

۳-۱ روش شناسی........................................................ ۵۴

۳-۲  روش تحقیق......................................................... ۵۶

۳-۳ جامعه آماری و نمونه گیری........................................ ۵۷

۳-۴  حجم نمونه و روش اندازه گیری................................. ۵۸

۳-۵ ساخت ابزار تحقیق................................................ ۵۹

۳-۶ ابزار جمع آوری اطلاعات........................................... ۶۱

۳-۷  روش تجزیه و تحلیل داده ها..................................... ۶۲

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق.................... ۶۳

مقدمه....................................................................... ۶۴

۴-۱ آمار توصیفی........................................................ ۶۴

۴-۱-۱ متغیرهای زمینه ای............................................. ۶۵

۴-۱-۱-۱ تفکیک نمونه بر حسب متغیر سن....................... ۶۵

۴-۱-۱-۲ جدول بافت نگار متغیر سن................................ ۶۶

۴-۱-۱-۳ تفکیک نمونه بر حسب متغیر مدت عضویت.......... ۶۷

۴-۱-۱-۴ تفکیک نمونه بر حسب متغیر عضویت در تشکل..... ۶۸

۴-۱-۱-۵ تفکیک نمونه بر حسب متغیر آموزش شهروندی..... ۶۹

۴-۱-۱-۶ تفکیک نمونه بر حسب سوال ۱۱........................ ۷۰

۴-۱-۱-۷  تفکیک نمونه بر حسب متغیر مشارکت مدنی....... ۷۱

۴-۱-۱-۸  تفکیک نمونه بر حسب متغیر مشارکت سیاسی... ۷۲

۴-۱-۱-۹  تفکیک نمونه بر حسب متغیر مشارکت اجتماعی.... ۷۳

۴-۱-۱-۱۰  تفکیک نمونه بر حسب متغیر مشارکت ملی........ ۷۵

۴-۱-۱-۱۱  بررسی میانگین ابعاد مشارکت به تفکیک جنسیت....۷۶

۴-۲ آمار  استنباطی:...................................................... ۷۷

۴-۲-۱  بررسی نرمال بودن داده ها .....................................۷۹

۴-۲-۲  بررسی فرضیه اصلی............................................. ۷۹

۴-۲-۲-۱  بررسی اثر آموزش های شهروندی بر مشارکت ملی...۸۰

۴-۲-۲-۲  بررسی اثر آموزش های شهروندی بر مشارکت سیاسی....۸۱

۴-۲-۲-۳  بررسی اثر آموزش های شهروندی بر مشارکت اجتماعی....۸۲

۴-۲-۲-۴  بررسی اثر آموزش های شهروندی بر مشارکت مدنی........۸۳

۴-۲-۲ -۵  کمیت و کیفیت بهره گیری از کلاس های آموزش شهروندی در شعور جمعی اعضاءسازمان دانش آموزی تأثیر دارد......۸۴

۴-۲-۲-۷ بررسی اثر رضایت دانش آموزان از مربیان بر شعور جمعی دانش آموزان...........۸۶

۴-۲-۳ آیا مشارکت مدنی، سیاسی، اجتماعی و ملی دانش آموزان دختر و پسر دارای تفاوت معنی داری است؟......۸۷

۴-۲-۴ آیا رضایت از کلاس، علاقه به شرکت در کلاس و میزان شرکت در کلاس دانش آموزان دختر و پسر دارای تفاوت معنی داری است؟.....۸۹

۴-۲-۵ مدل تحقیق.............................................................. ۹۱

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات.................................... ۱۰۱

مقدمه............................................................................. ۱۰۲

۵-۱  نتیجه گیری............................................................... ۱۰۲

۵ - ۲ پیشنهادات حاصل تحقیق............................................ ۱۰۶

۵- ۳  پیشنهادات پژوهشی................................................ ۱۰۷

فهرست منابع فارسی...................................................... ۱۰۸

فهرست منابع انگلیسی................................................... ۱۰۹

چکیده:

پژوهش حاضر با عنوان «نقش آموزش رفتارهای شهروندی در شعور جمعی اعضاء سازمان دانش آموزی(مورد مطالعه:اعضاء تشکل پیشتازان و فرزانگان دبیرستان های تهران سال۱۳۹۲)» به روش پیمایشی از نوع توصیفی و تبیینی و با ابزار پرسشنامه ی محقق ساخته با ضریب پایایی ۸۸/۰ بر روی یک نمونه ۴۲۴ نفری شامل(۲۱۲ نفر عضو پیشتازان (پسر) و ۲۱۲ نفر عضو فرزانگان (دختر))انجام گرفت.نمونه مورد نظر با روش نمونه گیری تصادفی و سهمیه ای از میان دانش آموزان دبیرستانهای تهران، انتخاب شدند. با توجه به گستردگی مفهوم شعور جمعی و تقارب معنایی با فرهنگ شهروندی؛ « مشارکت مدنی »، « مشارکت سیاسی »، « مشارکت اجتماعی» و « مشارکت ملی »به عنوان مولفه های شعور جمعی در نظر گرفته شدند و بر اساس آنها پرسشنامه ای با ۳۴ سوال تنظیم و توسط جامعه نمونه تکمیل شد. جهت بررسی فرضیه های تحقیق از آزمون همبستگی اسپیرمن و آزمون من ویتنی استفاده شد. مدل تحقیق مورد نظر از طریق تحلیل مسیر بررسی شد و ضرایب تحلیل مسیر از طریق رگرسیون بدست آورده شد. با توجه به نتایج بدست آمده،  میزان اثر مستقیم متغیر مشارکت مدنی بر شعور جمعی برابر ۲۵/۰(ضریب بتا استاندارد شده رگرسیونی) می باشد. اثر مستقیم مشارکت سیاسی بر شعور جمعی برابر ۵۶/۰ می باشد. اثر مستقیم مشارکت اجتماعی بر شعور جمعی برابر ۲۶۹/۰ می باشد. اثر مستقیم مشارکت ملی بر شعور جمعی برابر ۳۲/۰ می باشد و اثر مستقیم اموزش شهروندی بر شعور جمعی برابر ۶۵۷/۰ می باشد. بنابر این می توان نتیجه گرفت: آموزش شهروندی بیشترین تاثیر را بر شعور جمعی دارد.

فصل اول: کلیات طرح

۱-۱- بیان مسأله

 از آن جایی که هر انسانی  به صورت شخص، اجتماعی زاده نمی شود، بلکه از طریق آموزش های پی گیر در خانواده و سپس در مدرسه و جامعه، به صورت یک انسان اجتماعی تبدیل می شود. نقش آموزش و در پی آن شناخت و معرفت ناشی از آن مهم و اساسی شمرده می شود.در دوران کودکی تربیت در خانواده صورت میگیرد و با پا گذاشتن به مدرسه آموزش های خانواده در مدرسه ادامه پیدا کرده و کودک در پی این آموزش ها اجتماعی می شود و به دنبال این اجتماعی شدن می تواند فردی مسئول در قبال جامعه و شهر و محیط زندگی خود پرورش یابد یا فردی غیر مسئول نسبت به رفتار خود با دیگران و محیط زندگی خود.بنابراین آموزش های دوران کودکی و نوجوانی و همچنین تداوم آن در بزرگسالی می تواند در توانمند کردن افراد و در پی آن توانمندی جامعه مؤثر باشد.

    سازمان دانش آموزی در مدارس می تواند به صورت متمرکزتر این آموزش هارا به منظور ارتقاء شعور جمعی دانش آموزان به آنان منتقل نماید. شعور جمعی، معرفتی است که توسط جامعه شکل می گیرد و تأثیر گذار بر نظم اجتماعی می باشد، که یکی از عناصر مهم و حیاتی در بقاء و دوام هر جامعه ای می باشد و هرچه نظم و انسجام اجتماعی بیشتر باشد، زندگی برای افراد آن  جامعه خوشایندتر و دلپذیرتر است و تعالی همه جانبه افراد آن جامعه را باعث می شود.

    این تحقیق به دنبال پاسخ به این سئوال است که آیا آموزش هایی که در سازمان دانش اموزی به اعضاء این سازمان داده می شود آ ن ها را توانمندتر و مسئول تر نموده و موجب ارتقاء رفتار های شهروندی و در پی آن ارتقاء شعور جمعی افراد عضو می شود؟ آیا آموزش شهروندی تأثیری در میزان مشارکت سیاسی،اجتماعی، مدنی وشعور جمعی داشته است؟

۲-۱- هدف های تحقیق

هدف کلی این پژوهش از آنجا که به یک مسئله اجتماعی می پردازد،کاربردی است وهدف اصلی شامل: -  شناخت نقش آموزش رفتار های شهروندی در وضعیت شعور جمعی اعضاء سازمان دانش آموزی می باشد.به منظوررسیدن به هدف کلی،دستیابی به اهداف فرعی زیر لازم است:

۱) تعیین نقش آموزش رفتارهای شهروندی دانش آموزان عضو سازمان دانش آموزی در ابعاد شعور جمعی (مشارکت مدنی،مشارکت سیاسی، مشارکت اجتماعی، مشارکت ملی)آنان.

۲) شناسایی وضعیت کمیتی(ساعات شرکت در جلسات،سابقه عضویت)و وضعیت کیفی (علاقه به مباحث ارائه شده و رضایت از آموزش دهنده)و تأثیر آن در شعور جمعی دانش آموزان عضو سازمان دانش آموزی.

۳) تعیین تفاوت شعور جمعی دانش آموزان عضو سازمان دانش آموزی از نظر جنسیت

۳-۱- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن

در آسیب شناسی هویت جمعی، در جوامع امروزی شاهدانحرافات متنوع و رو به تزایدی هستیم که موجب به هم ریختگی در هویت و شعور جمعی شده و در پی آن اختلال در نظم و انسجام اجتماعی را موجب می شود. مسائل و مشکلات عدیده ای که در بعد اجتماعی و سیاسی فراروی کشور قرار گرفته است نیز شایان توجه می باشد بحران ها و شورشهای اجتماعی، هنجار شکنی، ارزش ستیزی، زیر پاگذاشتن قوانین و مقررات اجتماعی و مهمتر از همه بی توجهی به ارزشهای اجتماعی چالش اساسی را فراروی جامعه قرار داده است. که شاید کلید اصلی این معما، بازاندیشی و تأملی مجدد بر وظایف و اهداف نظام آموزشی باشد که در کانون آن تربیت شهروندی قرار دارد، مقوله ای که غفلت از آن می تواند نتایج زیان بار تر از آنچه تاکنون تجربه کرده ایم، به دنبال داشته باشد.

آموزش و پررش رسمی وسیله مهمی برای تبدیل یک جامعه نامتجانس به جامعه ای یگانه و یک پارچه از طریق توسعه و تقویت فرهنگ و هویت مشترک است.از این رو ظهور دولت های ملی با ایجاد نظام های آموزشی همگانی متقارن بوده است. نهاد های آموزشی وظایف خطیری در ایجاد یگانگی و انتقال ارزش ها بر عهده دارند.

سازمان دانش آموزی، به عنوان یک نهاد آموزشی در درون مدارس می تواند به این مهم بپردازد. و در صورت اثبات عملکرد مناسب آن ها می تواند فراگیرتر شده و با گسترش دامنه فعالیت آن در سازمان های مشابه موجبات ارتقاء شعور جمعی جامعه را فراهم آورد.

امکانات و فرصتهای متعددی در اختیار نظام آموزش و پرورش قرار دارد که می توان از آن در جهت تربیت شهروندی بهره گرفت که از جمله مهمترین آنها افزایش توجه به این مقوله در برنامه های درسی مدارس بصورت یک برنامه درسی ویژه تحت عنوان «آموزش شهروندی» است. علاوه براین می توان از طریق آموزش معلمان و سایر پرسنل مدرسه، فضای مناسبی را برای آموزش شهروندی در سطح مدرسه و کلاس درس فراهم آورد و از کلیه فرصتهایی که بصورت رسمی و غیر رسمی در اختیار مدارس و معلمان قرار دارد،در این راستابهره گرفت.

امروزه در کشورهای بزرگ جهان بخش عظیمی از تحقیقات و منابع، مصروف کشف این حقیقت می شود که شهروند مطلوب باید دارای چه خصوصیاتی باشد و چگونه می توان این ویژگی ها را در اقشار مختلف جامعه توسعه داد. در مطالعه ای که با مشارکت بیش از بیست کشور جهان تحت عنوان «مطالعات شهروندی» انجام گرفته است. اهمیت تخصیص موارد فوق آشکار می شود و این در حالی است که متأسفانه اکنون توجه چندانی به آموزش بنیادین شهروند خوب نمی شود. شهروندی مفهومی چندبعدی و دارای معانی مختلف است که این اختلاف از تفاوت فلسفه های حاکم بر هر جامعه و ارزش های آن نشأت می گیرد. اما فاکتوری که بیشتر مورد توجه جامعه شناسان است انطباق تعریف شهر با شهروند است. نتایج مطالعات نشان داده که مفهوم شهروندی حداقل شامل چهار عنصر اصلی «هویت ملی، تعلقات اجتماعی و فرهنگی و فراملیتی، نظام اثربخش حقوقی و مشارکت مدنی و سیاسی است.» این مفاهیم دارای ارتباط درونی و تعامل با یکدیگرند و در حقیقت چهار انعکاس یک واقعیت هستند، یعنی مفهوم شهروندی.

۴-۱- سؤالات و فرضیه های تحقیق(بیان روابط بین متغیر های مورد مطالعه):

- سؤالات تحقیق

۱) آیا نمود رفتار های شهروندی در بین دانش آموزان عضو سازمان دانش آموزی یکسان است؟

- آیا مدت آموزش، تفاوتی در شعور جمعی اعضاءسازمان دانش آموزی ایجاد می کند؟

۲) چه عواملی در متفاوت بودن رفتار های شهروندی و شعور جمعی نقش دارد؟

- آیا دختران و پسران بطور یکسان از این آموزش ها بهره برده اند؟

۳) آیا کمیت و کیفیت بهره گیری از کلاس های آموزش شهروندی در شعور جمعی اعضاءسازمان دانش آموزی تأثیر داشته است؟

۴) آیا آموزش های هدفمند به منظور ارتقاء رفتار های شهروندی در بین اعضاء سازمان دانش آموزی در ابعاد شعور جمعی( مشارکت مدنی، مشارکت سیاسی، مشارکت اجتماعی،مشارکت ملی) آنان تأثیر دارد؟

۵) جامعه پذیری شهروندی چگونه در شعور جمعی اعضاء سازمان دانش آموزشی تأثیر می گذارد؟

- فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی:

۱- آموزش های هدفمند به منظور ارتقاء رفتار های شهروندی در بین اعضاء سازمان دانش آموزی در ابعاد شعور جمعی( مشارکت مدنی،مشارکت سیاسی،مشارکت اجتماعی،مشارکت ملی)آنان تأثیر دارد.

فرضیه های فرعی:

- آموزش های شهروندی برارتقاء مشارکت ملی اعضاءسازمان دانش آموزی موثر است.

- آموزش های شهروندی برارتقاء مشارکت مدنی اعضاءسازمان دانش آموزی موثر است.

- آموزش های شهروندی برارتقاء مشارکت سیاسی اعضاءسازمان دانش آموزی موثر است.

- آموزش های شهروندی برارتقاء مشارکت اجتماعی اعضاءسازمان دانش آموزی موثر است.

- کمیت و کیفیت بهره گیری از کلاس های آموزش شهروندی در شعور جمعی اعضاءسازمان دانش آموزی تأثیر دارد.

- سابقه عضویت در سازمان دانش آموزی، تفاوت  در شعور جمعی اعضاءسازمان دانش آموزی ایجاد می کند.

- علاقه به شرکت در کلاس های سازمان دانش آموزی ،سبب ارتقاء شعور جمعی دانش آموزان می شود.

-رضایت دانش آموزان از مربیان بر شعور جمعی دانش آموزان تاثیر دارد.

۵-۱- مدل تحقیق

در این تحقیق شعور جمعی و رفتار های شهروندی تحت تأثیر معرفت و شناخت حاصل از محیط پیرامون، خصوصا آموزش های هدفمند ارائه شده توسط سازمان دانش آموزی مورد بررسی قرار میگیرد.

    این تحقیق در چارچوب جامعه شناسی معرفت و نظریه های پیرامون آن صورت می گیرد. در جامعه شناسی معرفت، جامعه شناسان به دنبال کشف ارتباط میان پدیدارهای اجتماعی بوده اند، در یک سوی این رابطه معرفت  ( انواع مختلف نظام های فکری، اندیشه و فرهنگ، فراورده های ذهنی، معرفت علمی، معرفت دینی، فلسفی، سیاسی، حقوقی و هنری و ....) و در جانب دیگر شرایط اجتماعی و وجودی ( عوامل نهادی، ساختی، شخصیتی، فرهنگی، سیاسی و ....) قرار دارد.جامعه شناسان معرفت می خواهند چگونگی این ارتباط را دریابند. و فرایندی را که از طریق آن انواع معرفت شکل می گیرد و ثبات و تحول می یابد بررسی کنند.

تعداد صفحه : ۱۲۵

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

موضوع :
برچسب ها : ,

+ نوشته شده در 1397/8/5ساعت 16:10 توسط مدیر سایت پایان نامه | تعداد بازديد :8 |

رفتن به محتوا دانلود پایان نامه سایت مرجع دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد- همه رشته ها دانلود پایا

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : ایفاء محکوم به توسط غیر مدیون در اجرای …

با عنوان : ایفاء محکوم به توسط غیر مدیون در اجرای احکام و اسناد

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق 
گرایش خصوصی

موضوع: 
ایفاء محکوم به توسط غیر مدیون در اجرای احکام و اسناد

استاد راهنما: 
جناب آقای دکتر علیرضا حسنی

استاد مشاور: 
جناب آقای دکتر محمد دمر چیلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوانصفحه
چکیده۱
مقدمه۲
الف) طرح موضوع۲
ب) اهمیت موضوع۳
ج) اهداف تحقیق۴
د) پرسش های تحقیق۴
ه) فرضیه های تحقیق۴
و) روش تحقیق۵
ز) سازماندهی تحقیق۵
بخش اول: کلیات
فصل اول- مفاهیم۶
مبحث اول – اهمیت تاسیس حقوقی ایفاء تعهد توسط ثالث۶
مبحث دوم- مفهوم تعهد و تمییز آن از اصطلاحات مشابه۷
گفتار اول – مفهوم تعهد، دین، محکوم به و محکوم له۷
بند اول – مفهوم تعهد و دین۷
بند دوم- مفهوم محکوم به۸
بند سوم- مفهوم محکوم له۹
گفتار دوم – عناصر تعهد۹
گفتارسوم – تمییز دین از مسئولیت و التزام به تادیه۱۱
گفتار چهارم – تمییز تعهد از عقد۱۲
گفتار پنجم – تعهدات قائم به شخص و غیر قائم به شخص (قابل انتقال)۱۳
مبحث سوم- مفهوم و ماهیت وفاء به عهد۱۴
گفتار اول- مفهوم ایفاء ، وفای به عهد و پرداخت۱۴
بند اول – مفهوم۱۴
بند دوم – بررسی موارد مشتبه۱۷
اول- پرداخت با چک۱۷
دوم – پرداخت با حواله۱۷
سوم- مواردی که در حکم پرداخت است۱۸
گفتار دوم- ماهیت وفاء به عهد۱۸
گفتار سوم- شیوه های پرداخت توسط ثالث۲۰
بند اول- پرداخت مستقیم به متعهدله۲۰
بند دوم- پرداخت ثالث از طریق معرفی مال به دایره اجرا۲۱
بند سوم- پرداخت ثالث از طریق پرداخت طلب توقیف شده نزد شخص ثالث۲۳
گفتار چهارم- انصراف ثالث از ایفاء تعهد یا پرداخت محکوم به۲۳
مبحث چهارم- مفهوم ثالث و تبیین رابطه او با متعهد و محکوم علیه۲۵
گفتار اول- مفهوم ثالث۲۵
گفتار دوم- رابطه ثالث با متعهد۲۷
مبحث پنجم- اذن۲۸
گفتار اول- مفهوم اذن و عناصر آن۲۸
گفتار دوم- وجود استقلالی اذن۲۹
گفتار سوم- اذن در ایفاء۳۰
گفتار چهارم – شرایط اذن در پرداخت۳۰
گفتار پنجم- شرایط ماذون در پرداخت۳۲
مبحث ششم- تمییز از تاسیسات حقوقی مشابه۳۲
گفتار اول – تفاوت ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون و وکالت در پرداخت۳۲
گفتار دوم – تفاوت ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون با قرض۳۳
گفتار سوم -تفاوت ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون و ضمان۳۴
گفتار چهارم- تفاوت ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون و قائم مقامی با پرداخت۳۷
گفتار پنجم- تفاوت ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون و انتقال طلب۳۸
مبحث هفتم – مبنای جواز ایفاء تعهد و محکوم به توسط ثالث در حقوق ایران۴۰
گفتار اول- منافات نداشتن با قاعده عدم ولایت۴۰
گفتار دوم- اداره فضولی امور غیر۴۲
گفتار سوم – قصد تبرع۴۴
فصل دوم- منابع پرداخت ایفاء تعهد و محکوم به توسط ثالث در حقوق ایران۴۵
مبحث اول – در مقررات مدنی۴۵
گفتاراول – ماده ۲۶۷ قانون مدنی۴۵
گفتار دوم: غاصب پرداخت کننده دین غاصب متلف۴۶
گفتار سوم- پرداخت کننده ثالث در مسئولیت ناشی از فعل غیر۴۶
مبحث دوم- پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در قانون اجرای احکام مدنی۴۷
مبحث سوم- پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در مقررات بیمه۴۷
مبحث چهارم – پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در قانون تجارت۴۷
گفتار اول- مسئولین سند تجاری (ظهرنویس، ضامن، قبول کننده و تأدیه کننده ثالث) پرداخت کننده دین صادرکننده آن۴۷
گفتار دوم- متصدی حمل و نقل پرداخت کننده دین مأمور حمل و نقل۴۸
مبحث پنجم- پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در   مقررات ثبتی۴۸
گفتاراول: پرداخت کننده طلب بستانکار دارای وثیقه به مدیون۴۸
گفتار دوم- ماده۷ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹۴۹
فصل سوم- شرایط ایفاء تعهد و محکوم به توسط ثالث۵۱
مبحث اول- مباشرتی نبودن تعهد۵۱
مبحث دوم- عدم لزوم موافقت متعهد۵۱
مبحث سوم – عدم لزوم موافقت متعهد له(امکان اجبار طلبکار به پذیرش وفای به عهد در موارد پرداخت دین توسط ثالث )۵۲
مبحث چهارم- قصد ثالث برای پرداخت(پرداخت از روی اشتباه)۵۲
مبحث پنجم- مبحث پنجم: عدم لزوم موافقت دایره اجرا۵۴
فصل چهارم- تفاوت ایفاء تعهد و پرداخت محکوم به توسط متعهد و ثالث۵۵
مبحث اول – تفاوت در سقوط دین۵۵
مبحث دوم- تفاوت در مورد دین طبیعی
موضوع :
برچسب ها : ,

+ نوشته شده در 1397/8/5ساعت 16:07 توسط مدیر سایت پایان نامه | تعداد بازديد :9 |

پایان نامه ارشد برق الکترونیک: روش های تعیین محدوده واکه ها در سیگنال گفتار پیوسته

 

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
“M.Sc” سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی برق-الکترونیک
عنوان :
بررسی روش های تعیین محدوده واکه ها در سیگنال گفتار پیوسته

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
به طور کلی امروزه سیستمهای شناسایی اجزاء جمله به دلیل کاربردهای فراوانی که دارند، بسیار مورد توجه قرار گرفته اند و تعداد زیادی از محققین در این زمینه مشغول به فعالیت می باشند. از جمله این کاربردها می توان کمک به نابینایان، کمک به ناشنوایان، سیستمهای شناسایی اشخاص، آموزش زبان و... را اشاره نمود، حال ممکن است این سئوال مطرح شود که چرا هدف ما در این تحقیق شناسایی واکه هاست. در پاسخ به این پرسش باید گفت که بخش اعظم یک هجا را واکه ها تشکیل داده اند. بنابراین شناسایی واکه ها مهمترین مرحله شناسایی اجزاء جمله می باشد و حصول به این مقصود، راه را بسیار هموار می سازد.
این تحقیق بر روی آشکارسازی محل واکه ها تاکید دارد و روشی برای جداسازی واکه ها بر اساس تبدیلات ویولت بیان می کند. در فصل اول کلیاتی راجع به این هدف مشاهده میکنید، در فصل دوم با مفاهیم اولیه این بحث آشنایی پیدا میکنیم سپس در فصل سوم ویولت و روابط آن مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت در فصل چهارم الگوریتمها و روشهای ارائه شده بررسی میشود.
مقدمه:
از قدیم که انسان زبانهایی را برای گفتار اختراع کرد گفتار مستقیم ترین راه برای انسان برای رساندن اطلاعات به دیگری بوده است. تاکنون ارتباط با استفاده از گفتار معمول ترین روش در شبکه های ارتباطی بوده است. سیگنال گفتار هم اکنون در بین تکنولوژی های واسط همانند تلفن، فیلم رادیو، تلویزیون و اینترنت گسترش یافته است. از اینرو نوشته های بسیاری در زمینه پردازش سیگنال گفتار پیشنهاد شده است و الگوریتمهای زیادی مربوط به آنها ارائه شده است. بهرحال با توجه به طبیعت متغیر با زمان سیستم تولید گفتار انسان، صحت و توانایی سیستم همچنان به عنوان مشکلی در زمینه پردازش سیگنال گفتار باقی مانده است. اخیراً محققان دریافته اند که تبدیلات ویولت پتانسیل زیادی برای پردازش سیگنال گفتار دارند. همچنین بسیاری از گزارشات چاپ شده نشان داده اند که تبدیلات ویولت امکان نزدیک شدن به کاربردهای بسیار گفتار را فراهم می سازد. یکی از انگیزه های این تحقیق کار بر روی پردازش سیگنال گفتار
وتبدیل ویولت و بررسی روشها وراهکارهای موجود جهت تعیین محل واکه ها میباشد.
فصل اول
کلیات
۱-۱) هدف
از زمان اختراع تلفن توسط الکساندر گراهام بل در سال ۱۸۷۵ با پردازش سیگنال گفتار به عنوان یک هدف مهندسی رفتار شده است که به علت تکنیکهای اطلاعاتی توسعه زیادی یافته است. بخصوص توسعه سریع مدارات VLSI و کامپیوترهای شخصی باعث پشرفت چشمگیر پردازش سیگنال شده است. بطور کلی تحقیقات در حوزه پردازش سیگنال  گفتار به ۶ دسته تقسیم می شود.
۱) انتقال و ذخیره گفتار
۲) سیستم های تولید گفتار
۳) شناسایی و تشخیص گوینده
۴) سیستم های بازشناسی گفتار
۵) خدمات به معلولان
۶) بهبود و ارتقاء کیفیت سیگنال گفتار
با اینکه کارهای بسیاری بر روی پردازش سیگنال گفتار انجام شده است اما درستی و توانایی سیستم پردازش سیگنال گفتار همچنان دارای مشکلاتی است. اصلی ترین دلیل این مشکل آن است که سیستم تولید گفتار انسان متغیر با زمان  است و سیگنال طبیعی یک فرآیند متغیر است.
برای سالهاست که تبدیل فوریه زمان کوتاه (STFT) به عنوان یک روش استاندارد برای آنالیز سیگنالهای متغیر با زمان شناخته شده است. اگربخواهیم با دقت بالا زمان یک رخداد را مشخص کنیم می بایست پنجره زمانی را کوچکتر بگیریم در حالی که اگرابعاد پنجره زمانی را کاهش دهیم و رخ داد در زمان واقع شده باشد قدرت تفکیک فرکانس کاهش می یابد. در نتیجه یک مصالحه ای بین زمان و فرکانس وجود دارد. بعلاوه به علت استفاده تبدیل فوریه از شکل موجهای سینوسی، تبدیل فوریه زمان کوتاه برای آنالیز سیگنالهای ناپیوسته مناسب نمی باشد، همانند فرکانس گام در  سیگنال گفتار.
اخیراً آنالیز ویولت جایگزین ریاضیات و یافته های مهندسی شده است. بسیاری از محققان پیشنهاد کرده اند تا از آنالیز ویولت برای رسیدن به ویژگی های بهتری از سیگنالهای متغیر استفاده کنند.
تعداد صفحه : ۷۸
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 
***

----

پشتیبانی سایت :       

****         serderehi@gmail.com

موضوع :
برچسب ها : ,

+ نوشته شده در 1397/8/5ساعت 16:04 توسط مدیر سایت پایان نامه | تعداد بازديد :9 |

پایان نامه ارشد رشته حقوق در مورد مقایسه تطبیقی بزه جاسوسی در حقوق کیفری ایران و ...

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A» در رشته حقوق

گرایش جزا و جرم شناسی

عنوان

مقایسه تطبیقی بزه جاسوسی در حقوق کیفری ایران و فرانسه

استاد راهنما

دکتر سید محمود مجیدی

استاد مشاور

دکتر ذوالفقاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

جاسوسی در زمره جرائمی است که جایگاه ویژه ای را در تمامی تقسیم بندی های ارائه شده در زمینه جرایم علیه امنیت به خود اختصاص داده است. قانون گذار ایران تعریفی از جرم مذکور ارائه نداده است. اما برخی از حقوق دانان داخلی و خارجی به ارائه تعریف از بزه مذکور پرداخته اند. جرم جاسوسی شباهت زیادی به جرم خیانت به کشور می باشد. معیارهای ارائه شده برای بزه جاسوس عبارت از معیار عینی یا ذهنی و ملیت می باشد. مقنن فرانسوی برای تمایز جاسوسی از خیانت به کشور به معیار ملیت پناه برده است و قانون گذار ایرانی هنوز به انتخاب ایده ای در این زمینه اقدام نکرده است. در اروپا نیز پس از قرن پنجم تا چهاردهم میلادی، هنگام طبقه بندی جرایم، جاسوسی و خیانت به کشور در رده اولین و مهمترین جرایم قرار دارد. جلوه های جرم انگاری حداکثری در جاسوسی را می توان در جرم انگاری اعمال مقدماتی ، جرم انگاری با اکتفاء به سوء نیت عام، جرم انگاری با ایجاد تغییر در موضوع جرم و جرم انگاری به صورت مطلق مشاهده کرد.

در زمینه ی رکن مادی، حقوق کیفری ایران و فرانسه دارای شباهت ها و وجوه افتراقی است. جمع آوری اطلاعات ، انتقال اطلاعات و ورود به اماکن ممنوعه در زمرۀ ی موارد مشابه و در مقابل تسلیم سرزمین، نیروهای مسلّح، تجهیزات، اشتغال به یک فعالیت جهت اخذ و تسلیم اطلاعات و نیز ارائه اطلاعات نادرست به مسئولین می تواند در زمرۀ وجوه افتراق باشد. در زمینه ی رکن معنوی نیز با آنکه حقوق فرانسه علی الاصول به سوءنیت عام اکتفا نموده لیکن در حقوق ایران علاوه بر سوءنیت عام، سوءنیت خاص ضروری شمرده شده و علاوه بر آن در مواردی (م۵۰۵.ق.م.ا) انگیزۀ مجرمانه نیز ضروری تشخیص داده شده است.

کلید واژگان: جرم انگاری، جرم علیه امنیت، جاسوسی، خیانت به کشور، ایران، فرانسه.

مقدمه

جاسوسی در زمریه جرایمی است که جایگاه ویژه ای رادر تمامی تقسیم بندی های ارائه شده در زمینه ی جرائم علیه امنیت به خود اختصاص داده است.دلیل اصلی این موقعیت ممتاز را بدون تردید باید در میزان بالای خطر آفرینی این جرم و برای امنیت هر کشور دانست.

وقتی سخنی از جاسوسی به میان می آید,ذهن عامه ی مردم که اطلاعات کمی از جزئیات این جرم دارند بیشتر متوجه شبکه ها وسازمان های جاسوسی معروف کشورهای مختلف می شود. با این حال نباید تصور کرد که جاسوسی درسطح دنیا محدود به این سازمان ها می شود بلکه این جرم درکشورهای مختلف توسط افراد و سازمان های گوناگون ارتکاب می یابد و دردهه ی هشتاد میلادی به دلیل رشد ارتکاب این جرم دراین دهه آن را دهه ی جاسوسی نامیده اند. حدود پانصد کتاب در مورد این جرم توسط مورخان، روزنامه نگاران، تحلیل گران نظامی، سیاستمداران و تاحد کمتری حقوق دانان و جرم شناسان نگاشته شده است.

الف- اهمیت موضوع

یکی از مصادیق بارز و قدیمی جرائم علیه امنیت، جرم جاسوسی است که معمولا یک جرم سازمان یافته ودرعین حال فرا ملی می باشد، چراکه اطلاعات حیاتی یک کشور ازطریق یک نظام سازمان یافته و منابع انسانی نه مثل ماهواره های اطلاعاتی کشورها در اختیار کشور یا کشورهای دیگر قرار می گیرد.

ب- اهداف تحقیق

 1. اهداف نظری
 • تبیین سیاست کیفری ایران در زمینه بزه جاسوسی
 • تبیین ایرادها و نقایص جرم انگاری جاسوسی در حقوق ایران
 1. اهداف کاربردی
 • ارائه پیشنهادها اصلاحی به مراکزتقنینی
 • ارائه ایرادها تقنینی به مراکز پژوهشی تصمیم گیر

ج- پرسش های تحقیق

 1. تفاوت های جاسوسی در حقوق ایران و فرانسه در قبال رکن مادی جاسوسی کدام است؟
 2. در زمینه رکن روانی جاسوسی، تفاوت حقوق ایران و فرانسه کدام است

د- فرضیه های تحقیق

 1. جرم انگاری جاسوسی در حقوق فرانسه در زمینه رکن مادی جاسوسی بسیار فراتر از جاسوسی در حقوق ایران می باشد. تفاوت در موضوع جاسوسی، جرم انگارهای جدید و بکارگیری اصطلاحات کلی فراگیر در زمرۀ این موارد است.
 2. در حقوق فرانسه علی الاصول سوءنیت عام کافی بوده لیکن در حقوق ایران علاوه بر سوءنیت عام، سوءنیت خاص مورد نیاز است.

وـ سازماندهی تحقیق

این رساله شامل دو فصل کلی است که در فصل اول به مفاهیم,پیشینه و درآمدی به جلوه های جرم انگاری حداکثری در جاسوسی پرداخته و در فصل دوم به ارکان مجرمانه و درآمدی بر پاسخ های کیفری در قبال جاسوسی پرداخته ایم که فصل اول به مباحث ومفاهیم جاسوسی، تفکیک جاسوسی از خیانت به کشور، تحولات تاریخی جرم جاسوسی، جلوه های جرم انگاری حداکثری در جاسوسی پرداخته شد و در فصل دوم نیز به ارکان جرم جاسوسی، پاسخ های کیفری سرکوب گر و پاسخ های کیفری ارفاقی و مقایسه تطبیقی این مباحث با حقوق کیفری فرانسه پرداخته شده است.

این فصل شامل سه مبحث می باشد که در مبحث اول به بازشناسی مفاهیم ودر مبحث دوم مبنای جرم انگاری و درآمدی برتحولات تاریخی ومبحث سوم درآمدی برجلوه های جرم انگاری حداکثری در جاسوسی می پردازیم.

مبحث نخست: بازشناسی مفاهیم و تفکیک جاسوسی از خیانت به کشور

این قسمت دارای دو گفتار بازشناسی مفاهیم و تفکیک جاسوسی از خیانت به کشورها می باشد.

گفتار اول: بازشناسی مفاهیم

دراین قسمت به تعریف سه واژه ی جاسوسی، جرم انگاری، سیاست کیفری می پردازیم:

۱- جاسوسی

۱-۱) در لغت

واژه جاسوسی و تجسس از الفاظ عربی هستند واز ریشه ی((ج.س.س))گرفته شده اند ودر فرهنگ لغت عربی تجسس در استعمال حقیقی آن عبارت است از: لمس کردن چیزی بادست ودر استعمال مبادی آن به جستجوی اخبار واطلاعات اطلاق می شود.دهخدا در لغتنامه در مورد جاسوسی آورده است که "جاسوسی یعنی جست جو کننده خبر بد و جاسوس شخصی می باشد که از ملکی به ملک دیگر خبر برده و جاسوسی را خبر پرسی یا عمل آنکه جاسوس است تعریف کرده است".[۱]

در فرهنگ لغت عمید نیز در تعریف جاسوس آمده است"جاسوس در لغت به معنی خبرکشی، جست وجو کننده ی خبر، کسی که اخبار واسرار شخصی ویا اداری یا مملکتی را بدست بیاورد وبه دیگری اطلاع دهد، می باشد".[۲]

در فرهنگ فارسی معین نیز جاسوس به کسی اطلاق شده است که اخبار واطلاعات کسی یا موسسه ای ویا کشوری را مخفیانه گردآورده و به شخص یا موسسه یا کشور دیگری اطلاع دهد.[۳]

با ملاحظه درفرهنگ لغت های فارسی درمی یابیم که هرچند کلمات جاسوس وتجسس در زبان عربی دارای معانی حقیقی و مجازی می باشد لیکن در زبان فارسی معنای مجازی آن مطمح نظر قرار گرفته ودر لغتنامه و متون فارسی نیز در معنای مجازی استعمال شده اند.بنابراین جاسوسی ازنظر لغوی عبارت است از: کنجکاوی کردن ویا بررسی کردن، تفحص کردن و خبرچینی از امور مردم و اموری که مردم می خواهند پنهان بماند.

 ۲-۱) دراصطلاح

الف- در قانون:

"جاسوسی از جمله عناوین مجرمانه ای است که در متون جزائی کشورهای مختلف استعمال شده است ودر برخی از قوانین کشورها جاسوسی صراحتاً تعریف شده واز دیگر جرائم مشابه آن چون خیانت به کشور تفکیک شده است. در قوانین کیفری بعضی دیگر از کشورها جرم جاسوسی تعریف نشده، بلکه برخی از مصادیق جاسوسی ذکر شده است.شاید بتوان گفت قانونگذار دراین کشورها سعی کرده که جاسوسی را بطور مبهم بیان نمایدتا درهر مرحله ای که بخواهد مساله ای را باتوجه مقتضیات زمان ومکان باجرم جاسوسی مطابقت دهد تا مانع قانونی برسر راه آن نباشد.

با وجود قوانین متعدد جزایی کشور ما قانونگذار تعریفی از جرم جاسوسی و جرائم مرتبط به آن اشاره ننموده است. همین امر یعنی عدم وجود یک تعریف جامع از جرم جاسوسی باعث شده است که جاسوسی در برخی از موارد از جرم خیانت به کشور قابل تفکیک نباشد وموجب اختلاط این دو مفهوم در حقوق موضوعه ایران شده است".[۴]

درحال حاضر فقدان یک تعریف قانونی از جرم جاسوسی باعث شده است تا مصادیق این جرم به آسانی قابل بازشناسی نبوده وهمچنین منابع مشخص ومعینی برای تشخیص ماهیت جرم جاسوسی و شرایط وعناصر متشکله آن وجود نداشته باشد.به همین سبب لازم می آید تا قانونگذار این خلا قانونی را پر کند وبر این مهم همت گمارد.

ب- درحقوق کیفری:

در قلمرو حقوق کیفری حقوقدانان تعاریف متعددی از جاسوسی و جاسوس ارائه کرده اند که به عنوان نمونه چند مورد از این تعاریف را مورد بررسی قرار می دهیم:

در تعریف جاسوس آورده اند:"جاسوس به شخصی اطلاق می شود که در پوشش های متقلبانه یا مخفیانه وبه نفع دشمن درصدد تفحص و تجسس پیرامون اسرار یا تحصیل اطلاعات یا اخبار یا مدارک و اسناد مربوط به استعداد و توانایی نظامی، اقتصادی، فرهنگی مربوط به یک کشور وانعکاس آنها به کشور دشمن باشد."[۵]

در تعریف دیگری از جاسوس آمده است"جاسوس به شخصی گفته می شود که بحث عناوین غیر واقعی و مخفیانه به نفع خصم درصدد تحمیل اطلاعات با اشیایی باشد."[۶]

همچنین فعل جاسوسی را اینگونه تعریف کرده اند:"جاسوسی در اصطلاح حقوقی عبارت است از تجسس وگرد آوری اطلاعات واسناد مخفی و طبقه بندی شده راجع به امور نظامی و عملیات آفندی ویا پدآفندی یا کسب اطلاع از اوضاع واحوال سیاسی یا اقتصادی مملکت به قصد دادن آنها به دولت خارجی درمقابل پول یا هرنوع پاداش یا اجرت ویا بی اجرت است."[۷]

[۱]. علی اکبر دهخدا، لغتنامه، ج۵، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۷۳، ص۶۴۵۷

[۲]. حسن عمید، فرهنگ عمید ، انتشارات امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۵۹، ص۳۶۴ .

[۳]. محمد معین، فرهنگ فارسی، ج ۱، چاپخانه سپهر، چاپ اول، تهران، ۱۳۴۲، ص ۱۲۰۶.

[۴]. محمد صالح ولیدی، حقوق جزای اختصاصی، ج۳، دفترنشرداد، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۳، ص۱۰۳.

[۵]. محمد صالح ولیدی، همان، ص۱۱۲.

[۶]. ایرج گلدوزیان، حقوق جزای اختصاصی، ج۱، انتشارات بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۹، ص۳۴۶.

[۷]. ایرج گلدوزیان، همان.

تعداد صفحه :۸۹

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

***

----

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

موضوع :
برچسب ها : ,

+ نوشته شده در 1397/8/5ساعت 16:01 توسط مدیر سایت پایان نامه | تعداد بازديد :9 |

عناوين مطالب پربازدید
پایان نامه ارشد : تاثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی و اضطراب امتحان ...
ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمان
پایان نامه ارشد : بررسی نقش گمرک الکترونیک برتوسعه صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادر کنندگان
دانلود پایان نامه ارشد رشته کامپیوتر : معماری سازمانی و معماری سرویس گرا
پایان نامه ارشد درباره:سیاست کیفری ایران راجع به هواپیما ربایی ..
پایان نامه ارشد رشته برق قدرت: تعیین پارامترهای دینامیکی ژنراتورهای سنکرون
پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی: مبانی حقوقی دارا شدن بلاجهت در حقوق ایران و مصر ...
پایان نامه هویت خانوادگی کودکان ناشی از اسپرم و تخمک بیگانه در فقه و حقوق موضوعه
پایان نامه مدلسازی توانمندی كاركنان استانداری چهارمحال و بختیاری و فرمانداری های تابعه در افق  1404
دانلود پایان نامه ارشد - علل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر و راهکارهای مقابله ب